Nejnovější zprávy o konopí

Podmínky použití

Stumari, LLC. Podmínky použití

Účinné od 11. července 2018

 

Souhrn podmínek použití

 

Pro vaše pohodlí nabízí společnost Stumari toto shrnutí našich podmínek použití v nezávazném souhrnném formátu a úplné právně závazné podmínky použití bezprostředně následující po tomto shrnutí podmínek použití. Pochopte prosím, že to není úplný přehled podmínek používání Stumari; je to náhled významných uživatelských práv a povinností. Pečlivě si přečtěte celý dokument Podmínky používání. Dále si uvědomte, že přístupem nebo používáním kterékoli části této webové stránky Stumari souhlasíte s tím, že se stanete vázáni našimi úplnými podmínkami použití stanovenými bezprostředně po shrnutí podmínek používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami našich úplných podmínek použití, pak nemusíte mít přístup na web Stumari nebo používat kteroukoli z našich služeb.

 

 • Stumari poskytuje platformu pro spolupráci a komunikaci mezi právními profesionály („Konzultativní uživatelé“) a Uživateli, kteří hledají právní pomoc („Právní klienti“). Stumari není právnickou firmou, právním poradcem ani agenturou práce a nezaručuje výsledky. Používejte prosím Stumari zodpovědně a přečtěte si více o naší službě v části 2 níže.

 

 • Jste zodpovědní za bezpečnost svého účtu a za veškeré činnosti, které se na vašem účtu odehrávají. Přečtěte si více o odpovědnosti uživatelů v části 3 níže.

 

 • Určité chování, například použití služby pro nezákonnou činnost, není na Stumari povoleno. Přečtěte si více o chování uživatelů v části 4 níže.

 

 • Určitý obsah, například výhružné příspěvky nebo obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví jiné strany, není na Stumari povolen. Stumari má právo odstranit Uživatelem generovaný obsah, který porušuje naše zásady. Přečtěte si více o obsahu generovaném uživateli v části 5 níže.

 

 • Stumari's Consultant Users řídí některé zvláštní podmínky. Například:
 • Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari.
 • Se společností Stumari nevzniká žádný vztah mezi právníkem a klientem a nevzniká žádná povinnost zachovávat důvěrnost díky používání Stumari webových stránek, včetně zveřejňování pracovních míst.
 • Vztah právník-klient může být vytvořen použitím služby mezi právními klienty a uživateli konzultantů.
 • Konzultativní uživatelé jsou výhradně odpovědní za zajištění toho, aby veškeré informace, žádosti nebo reklamy, které zveřejňují na webových stránkách Stumari, byly v souladu se všemi platnými zákony a pravidly profesionálního chování.
 • Stumari neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o právní způsobilost, způsobilost nebo kvalitu poradenských uživatelů, kteří mohou být uvedeni na našem webu.

 

 • Uživatelé konzultantů mohou vytvořit a udržovat profil na webových stránkách Stumari. Zatímco společnost Stumari vyvíjí komerčně přiměřené úsilí, aby potvrdila licenci Konzultančního uživatele k praktikování práva, Stumari nevydává žádné prohlášení o pozadí nebo kvalifikaci Konzultačního uživatele.
 • Konzultant Uživatel se může stát „Ověřeným Konzultantem Uživatele“ poskytnutím Stumari s dodatečným ověřením, že je aktivním, licencovaným právníkem a je v dobrém stavu k výkonu práva. Uživatelé s ověřeným poradcem mohou také zaplatit poplatek za přístup k dalším službám Stumari a nástrojům pro správu praxe. Společnost Stumari neschvaluje ani nedoporučuje Konzultační uživatele a je odpovědností Zákonného klienta, aby přijal preventivní opatření před tím, než najme Konzultačního uživatele pro legální práci.
 • Neexistují žádné náklady pro právní klienty, kteří zveřejní žádost o práci na Stumari nebo používají jakýkoli z online nástrojů nebo dokumentů Stumari. Na faktury placené prostřednictvím Stumari se může vztahovat poplatek za služby nebo zpracování (např. Poplatek za kreditní kartu).

 

Přečtěte si více o uživatelích konzultantů v části 6 níže.

 

 • Společnost Stumari dodržuje ustanovení o bezpečném přístavu podle zákona o autorských právech (Digital Millennium Copyright Act). Pokud se domníváte, že materiály umístěné na Stumari nebo na ně odkazuje Stumari, porušují vaše autorská práva, doporučujeme vám to oznámit Stumari v souladu se zásadami Stumari's Digital Millennium Copyright Act. Přečtěte si více o Stumariho DMCA politice v části 8 níže.
 • Stumari vám může v rámci své služby posílat e-maily. Můžete se odhlásit z e-mailové komunikace. Přečtěte si více o e-mailové komunikaci v části 10 níže.
 • Stumari může tyto podmínky kdykoli změnit. Společnost Stumari vás však bude informovat o významných změnách podmínek zveřejněním oznámení na své domovské stránce a / nebo odesláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste společnosti Stumari poskytli při registraci. Přečtěte si více o úpravě těchto podmínek použití v části 17 níže.
 • Další informace o uživatelských právech na Stumari naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Stumari.

 

Další informace naleznete v úplných podmínkách.

 

Děkujeme, že jste si vybrali Stumari jako platformu pro své právní zkušenosti. Následující podmínky použití upravují veškeré používání služby prostřednictvím webu umístěného na adrese https://www.Stumari.co a veškerého obsahu, služeb a produktů dostupných na webu nebo prostřednictvím webu. Chápeme, že čtení smluvních podmínek je fuška, ale před použitím webu Stumari si tuto smlouvu pozorně přečtěte. Diskutuje o povaze Stumariho služby; pravidla Stumari očekává, že uživatelé budou dodržovat naše webové stránky a jejich služby; vztah mezi Stumari, našimi uživateli a našimi konzultantskými uživateli; a právní podrobnosti, které řídí tato pravidla a vztahy. Protože se jedná o tak důležitou smlouvu mezi námi a vámi, našimi uživateli, snažili jsme se, aby to bylo co nejjasnější a nejpříjemnější pro uživatele.

 

Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné z našich služeb. Web je k dispozici pouze pro osoby, které mají nejméně 18 let.

______________________________________________________________________

 

Podmínky používání Stumari

 

Definice. Následující termíny jsou používány v těchto Podmínkách použití a mají konkrétní význam. Měli byste vědět, co znamenají jednotlivé podmínky.

 

 1. Pojem „služba“ označuje služby poskytované Stumari, mimo jiné včetně přístupu do online komunity Stumari; komunikační nástroje; řešení pro správu a ukládání dokumentů; a platební služby. Stumari neposkytuje advokátní službu ani neslouží jako agentura práce. Poskytujeme místo, kde se naši uživatelé setkávají a vyměňují si informace s našimi konzultantskými uživateli.
 2. Pojem „Smlouva“ (na který se zde také může odkazovat jako na „Podmínky použití“) společně odkazuje na všechny podmínky a oznámení obsažené nebo odkazované v tomto dokumentu.
 3. „Web“ označuje web společnosti Stumari na adrese https://www.Stumari.com, všechny podstránky a subdomény a veškerý obsah, služby a produkty dostupné na těchto webových stránkách.
 4. „Stumari“, „my“ a „nás“ se vztahují na společnost Stumari, Inc., jakož i na naše přidružené společnosti, ředitele, dceřiné společnosti, důstojníky a zaměstnance. Uživatelé konzultantů nejsou součástí Stumari.
 5. „Uživatel“, „vy“ a „váš“ se vztahují na osobu, společnost nebo organizaci, která navštívila nebo používá web a / nebo službu. Uživatel může být právním klientem, konzultantem nebo obojí.
 6. „Konzultativní uživatelé“ se vztahují na registrované uživatele konzultantů v právní oblasti, kteří mohou prostřednictvím Služby komunikovat a poskytovat smluvní nebo konzultační práce právním klientům nebo ostatním konzultantským uživatelům. Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari. Další informace o konzultantských uživatelích naleznete v části 6 této smlouvy.
 7. „Právní klienti“ se vztahují na 1) Uživatelé, kteří předkládají žádosti o návrhy od konzultantských uživatelů na poskytování právních služeb za poplatek („pracovní místa“); a 2) uživatelé, kteří uzavírají smlouvu s konzultantskými uživateli o další práci, která může pro účely oddílu 7 níže zahrnovat trvalé zaměstnání, nad rámec počátečního zaměstnání, které navázalo vztah poradce a právního klienta. Konzultativní uživatelé mohou předkládat návrhy („Nabídky“) na takováto pracovní místa a mohou také stanovit podmínky vztahu s právním klientem prostřednictvím podepsaného závazkového dopisu nebo jiné písemné dohody. Další informace o pracovních pozicích, nabídkách a právních klientech naleznete v části 6 (b)
 8. „Obsah“ znamená obsah představovaný nebo zobrazený prostřednictvím Webu, včetně, bez omezení, textu, dokumentů, informací, dat, článků, názorů, obrázků, fotografií, grafiky, softwaru, aplikací, videozáznamů, zvukových záznamů, zvuků, návrhů, funkcí, a další materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách. Obsah zahrnuje, aniž by byl výčet omezující, obsah vytvořený uživatelem, který může být předložen kterýmkoli uživatelem Stumari (legálním klientem nebo konzultantem).

 

 1. O službě Stumari.

Služba Stumari je platforma pro spolupráci a komunikaci mezi právníky a osobami hledajícími právní pomoc. Služba Stumari poskytuje přístup k virtuální komunitě profesionálních konzultantských uživatelů Stumari; snadná spolupráce prostřednictvím nástrojů pro správu komunikace Stumari; správa a ukládání dokumentů; a jednoduché a bezpečné platební a fakturační nástroje.

 

 1. Stumari není právnická firma. Stumari nenabízí právní zastoupení. Stumari nenabízí žádnou právní radu, právní stanoviska, doporučení, doporučení nebo poradenství. Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari. Společnost Stumari není zapojena do dohod mezi uživateli ani do jejich zastupování. Společnost Stumari v žádném případě nenese odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakéhokoli Konzultujícího uživatele, který pro vás poskytuje poradenské služby.

 

 1. Stumari není právním poradcem nebo agenturou práce. Stumari není právním poradcem nebo agenturou práce. Společnost Stumari nevybere ani neschvaluje žádného jednotlivého Konzultančního uživatele k opravě právního klienta. Přestože společnost Stumari vynakládá komerčně přiměřené úsilí k potvrzení toho, že registrovaní konzultovaní uživatelé jsou licencovanými právníky, neposkytujeme žádnou záruku, záruku ani prohlášení, pokud jde o zákonnou způsobilost, způsobilost, kvalitu nebo kvalifikaci žádného konzultujícího uživatele. Stumari nezaručuje ani nezaručuje, že jsou Konzultativní uživatelé pojištěni v pojištění profesní odpovědnosti. Společnost Stumari doporučuje zákonným klientům, aby před přijetím odborné rady prozkoumali každého konzultanta.

 

 1. Stumari nezaručuje žádné ze svých Uživatelů. Stumari jednoduše poskytuje platformu, na které mohou ti, kteří hledají právní pomoc, komunikovat a obchodovat s právnickými profesionály. Společnost Stumari neschvaluje žádného ze svých Konzultantních uživatelů a neschvaluje prohlášení, která Konzultanti na platformě dělají. Stumari nezastupuje, pokud jde o kvalifikaci poskytovatelů právních služeb, kteří nejsou právními zástupci.

 

 1. Stumari nezaručuje výsledky. Právní klienti mohou čas od času podávat recenze konzultantských uživatelů; tyto recenze nepředstavují záruku, záruku ani předpověď ohledně výsledku jakékoli budoucí právní záležitosti. Společnost Stumari nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli obsah vytvořený uživatelem nebo právní radu, se kterou se setkáte na webových stránkách nebo prostřednictvím webu, a jakékoli použití nebo spoléhání se na obsah generovaný uživatelem nebo právní poradenství je výhradně na vaše vlastní riziko.

 

 1. Použití Stumari nevytváří vztah advokát-klient se společností Stumari. Stumari nenabízí právní poradenství ani služby. Účelem jakéhokoli použití služby Stumari není a nezakládá vztah advokát-klient. Jakákoli komunikace prostřednictvím Stumari nesmí být považována za důvěrnou. Stumari nezodpovídá za jednání nebo opomenutí jakéhokoli Konzultujícího uživatele, který pro vás poskytuje poradenské služby.

 

 

 1. Odpovědnosti uživatele. Vy a vy sami jste zodpovědní za svůj účet a za vše, co se stane, když jste přihlášeni nebo používáte svůj účet. Vaše bezpečnost je vaší odpovědností.

 

 1. Zabezpečení uživatelského účtu. Pokud se zaregistrujete ke Službě, vytvoříte si personalizovaný účet, který obsahuje jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup ke Službě a přijímání zpráv od Stumari. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se na účtu vyskytují, a za jakékoli další akce související s tímto účtem. Souhlasíte, že budete Stumari okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Neodpovídáme za žádné závazky, ztráty ani škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného výpočetního zařízení a / nebo účtu. “

 

 1. Vztah s konzultantskými uživateli. Protože nemůžeme zaručit vhodnost kteréhokoli z našich konzultantských uživatelů pro vaše konkrétní potřeby, doporučujeme právním klientům, aby před přijetím odborné rady provedli průzkum jakéhokoli konzultanta. Právní klienti mohou také požádat o písemnou smlouvu o právní angažovanosti, která stanoví podmínky, rozsah, omezení a podmínky zastoupení.

 

 1. Žádné spoléhání se na obsah generovaný uživateli. Obsah generovaný uživatelem zveřejněný na webových stránkách, například blogové příspěvky, je poskytován pouze pro informační účely, a to bez jakékoli záruky, že obsah generovaný uživatelem je pravdivý, správný nebo přesný. Obsah generovaný uživateli nenahrazuje odborné právní poradenství ani nabádání k poskytování právních rad ohledně konkrétních skutečností. Neměli byste odkládat nebo vzdát se hledání právního poradenství nebo ignorovat odborné právní poradenství založené na obsahu generovaném uživateli. Zpoždění při hledání takové právní rady by mohlo mít za následek vzdání se jakýchkoli nároků, které můžete mít, v závislosti na použitelných ustanoveních o omezení. Obsah generovaný uživateli není regulován žádným státním nebo národním advokátním sdružením.

 

 1. Dodržování zákonů. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte pravomoc zavázat se k této dohodě a máte ve své jurisdikci zákonný věk; (ii) vaše užívání služby bude výhradně pro účely, které jsou povoleny touto dohodou; (iii) vaše používání služby neporuší ani nezneužije práva duševního vlastnictví třetí strany; a (iv) vaše používání služby bude v souladu se všemi místními, státními a federálními zákony, pravidly a předpisy a se všemi ostatními zásadami společnosti Stumari.

 

 1. Použití a chování omezení. Službu můžete používat, pokud dodržujete několik základních pravidel. Následující Omezení používání a Omezení chování jsou základní pravidla, která uživatelé očekávají při používání Služby. Nejsme zodpovědní za obsah, který uživatelé zveřejňují, a pokud máme, máme právo uzavřít účty.
 2. Zakázaný obsah. Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebudete přenášet žádný obsah (včetně softwaru, textu, obrázků nebo jiných informací), který by jej obsahoval
 3. je nezákonná nebo propaguje protiprávní činnost
 4. hanobí, obtěžuje, zneužívá, ohrožuje nebo podněcuje násilí vůči jednotlivci nebo skupině

iii. je pornografický, diskriminační nebo jinak pronásleduje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnicity, věku nebo zdravotního postižení

 1. je spam, je generován strojem nebo náhodně, představuje neoprávněnou nebo nevyžádanou reklamu, řetězová písmena, jakoukoli jinou formu neoprávněného vyžádání nebo jakoukoli formu loterie nebo hazardních her;
 2. obsahuje nebo instaluje viry, červy, malware, trojské koně nebo jiný obsah, který je navržen nebo určen k narušení, poškození nebo omezení fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo k poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli datům nebo další informace jakékoli třetí strany;
 3. porušuje jakékoli vlastnické právo jakékoli strany, včetně patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv, práva na publicitu nebo jiných práv

vii. zosobňuje jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně kteréhokoli z našich zaměstnanců nebo zástupců; nebo

viii. porušuje soukromí jakékoli třetí strany.

 

 1. Uživatelé musí být starší 18 let. Prohlašujete, že jste starší 18 let. Stumari nezacílí náš obsah na děti nebo mládež do 18 let a v naší službě nepovolujeme žádné uživatele do 18 let. Pokud se dozvíme o Uživateli mladším 18 let, účet tohoto uživatele okamžitě ukončíme.

 

 1. Žádná odpovědnost za uživatelské interakce; Stumari může monitorovat interakce. Jakákoli odpovědnost, ztráta nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku jakýchkoli interakcí uživatele, včetně, aniž by byl výčet omezující, zveřejňování pracovních míst, které zadáte nebo obdržíte v souvislosti s používáním služby, je výhradně na vás. Podle našeho uvážení můžeme my nebo technologie, které používáme, sledovat a / nebo zaznamenávat vaše obecné interakce se Službou, ne však specifika vašich právních interakcí.

 

 1. Právo na ukončení účtů. Máme právo (i když ne povinnost) na základě našeho výhradního uvážení rozhodnout, zda je jakékoli chování Uživatele vhodné a zda je v souladu s těmito Podmínkami použití, nebo ukončit nebo odepřít přístup a použití Služby kterémukoli Uživateli pro jakékoli důvod, s nebo bez předchozího upozornění.

 

 1. Uživatelem vytvořený obsah. Vlastníte svůj obsah, ale povolujete nám k němu určitá práva, abychom mohli zobrazovat a sdílet obsah, který zveřejníte. Máme právo odstranit obsah, pokud to potřebujeme.

 

 1. Odpovědnost za obsah generovaný uživateli. Během používání služby („Uživatelem generovaný obsah“) můžete vytvářet obsah, psaný nebo jinak. Jste výhradně zodpovědní za obsah jakéhokoli poškození generovaného uživatelem vytvořeného obsahu, který zveřejníte, nahrajete, propojíte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služby, a to bez ohledu na formu tohoto obsahu. Jakákoli odpovědnost, ztráta nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku použití jakéhokoli obsahu generovaného uživatelem, který zpřístupníte nebo k němu získáte přístupem v důsledku používání služby, je výhradně na vás. Nejsme odpovědní za jakékoli veřejné zobrazení nebo zneužití vašeho obsahu generovaného uživatelem.

 

 1. Právo na příspěvek. Prohlašujete a zaručujete, že máte právo zveřejnit veškerý obsah generovaný uživatelem, který odešlete. Konkrétně zaručujete, že jste plně dodrželi jakékoli licence třetích stran týkající se obsahu generovaného uživateli a že jste podnikli veškerá nezbytná opatření, abyste koncovým uživatelům předali všechny požadované podmínky.

 

 1. Stumari může upravovat nebo odebírat obsah. Máme právo (i když ne povinnost), podle našeho výhradního uvážení, rozhodnout, zda je jakýkoli obsah vytvořený uživatelem vhodný nebo v souladu s těmito podmínkami použití, nebo odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, který podle našeho rozumného názoru , porušuje jakékoli zásady společnosti Stumari nebo je jakýmkoli způsobem škodlivá, nevhodná nebo nevhodná. Stumari si dále vyhrazuje právo provádět formátování a úpravy a měnit způsob, jakým se jakýkoli obsah generovaný uživatelem zobrazuje na webových stránkách.

 

 1. Vlastnictví obsahu generovaného uživateli. S výjimkou obsahu, který pochází ze Stumari, nenárokujeme vlastnictví veškerého obsahu, který je přenášen, uložen nebo zpracován ve vašem účtu. Zachováte si veškeré vlastnictví, kontrolu a odpovědnost za obsah generovaný uživatelem, který zveřejníte. Přístup k obsahu generovanému uživateli můžete ovládat prostřednictvím nastavení vašeho uživatelského účtu.

 

 1. Udělení licence. Pouze proto, aby společnost Stumari mohla přiměřeně používat obsah, který nahráváte do služby, aniž byste porušili jakákoli práva, která v ní máte, udělujete nám následující práva: zveřejněním jakéhokoli obsahu prostřednictvím webových stránek výslovně udělíte společnosti Stumari a našim nástupcům celosvětový, sublicencovatelný, plně - placená a bezplatná a nevýhradní licence k používání, reprodukci, zobrazování, úpravám, přizpůsobení, distribuci a provádění obsahu v souvislosti s obchodním účelem Stumari. Tato licence nezaručuje společnosti Stumari právo prodávat obsah vytvářený uživateli ani jinak jej šířit mimo naše webové stránky. Tato licence skončí v okamžiku odstranění obsahu z webových stránek.

 

 1. Konzultativní uživatelé. Uživatelé konzultantů jsou nezávislí právníci, kteří nabízejí poradenské služby pro potenciální právní klienty. Nejsou zaměstnanci Stumari.

 

 1.     Žádný vztah mezi právníkem a klientem prostřednictvím používání webových stránek. Použití webové stránky Stumari nesmí vytvářet vztah právník-klient s uživateli konzultantů. Informace zveřejněné nebo zpřístupněné na nebo prostřednictvím Webu, včetně, bez omezení, všech odpovědí na právní otázky zveřejněné na Webu; informace v průvodcích a dokumentech Stumari; informace zveřejněné na webových stránkách; nebo informace zaslané uživateli v nevyžádané zprávě nejsou zamýšleny jako právní poradenství, nejsou důvěrné a nevytvářejí vztah advokát-klient. Je považován za obsah generovaný uživateli.

 

 1. Vztah právník-klient pomocí služby. Vztah právník-klient může být vytvořen pouze použitím služby mezi uživateli a konzultantskými uživateli. Právní klienti mohou zveřejňovat zakázky prostřednictvím služby. Uživatelé konzultantů mohou před přijetím nabídnout nabídky a sjednat podrobnosti o těchto zakázkách. Po přijetí je rozsah zastoupení Konzultančního uživatele přísně omezen na záležitost dohodnutou v Nabídce, pokud zákonný klient a Konzultant Uživatel následně formálně neuzavřou své ujednání prostřednictvím podepsaného závazkového dopisu nebo jiné písemné dohody, v takovém případě by poslední písemná dohoda mají přednost před dříve přijatým návrhem. Nabídka nenahrazuje osobní ani telefonickou konzultaci s právním zástupcem oprávněným vykonávat ve vaší jurisdikci váš konkrétní právní problém a neměli byste se spoléhat na informace obsažené v nabídce jako právní radu. Společnost Stumari vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila soukromí nabídek a dalších osobních zpráv v naší službě, ale nemůže zaručit důvěrnost. Komunikace vyžadující důvěrnost by měla probíhat mimo službu Stumari, například telefonicky.

 

 1. Odpovědnosti uživatele. Konzultativní uživatelé jsou výhradně odpovědní za to, že veškeré informace, nabídky nebo reklamy, které zveřejňují nebo umístí na web, včetně, aniž by byl výčet omezen, na obsah generovaný uživatelem, a veškerá komunikace, kterou mohou s potenciálními klienty prostřednictvím webu nebo služby, plně dodržovat veškerá příslušná práva a pravidla profesního chování, včetně těch, která se týkají neautorizované praxe práva a těch, která upravují formu, způsob nebo obsah komunikace s klienty, reklamu nebo jiné záležitosti.

 

 1. Platba konzultantských uživatelů. Určité konkrétní podmínky upravují Konzultativní uživatele a platby.

 

 1.          Stumari není smluvní stranou. Právní klienti mohou uzavírat smlouvy s uživateli konzultantů zasíláním a přijímáním pracovních míst. Tyto smlouvy jsou výhradně mezi právním klientem a konzultantem. Stumari nebude stranou žádných smluv o Zaměstnání zadaných prostřednictvím naší Služby, ledaže by byl vyslán důstojníkem Stumari. Stumari usnadňuje tyto smlouvy tím, že dodává platformu pro správu komunikace a platební nástroje.

 

 1.         Všechny právní poplatky jsou placeny konzultantům. Stumari neposkytuje právní služby a neúčtuje poplatky za právní služby. Platby uhrazené konzultantům prostřednictvím fakturační platformy Stumari jsou převáděny přímo na platební účet konzultanta, snížené o veškeré související poplatky za služby a zpracování (např. Poplatky za kreditní karty).

 

iii. Uživatelé konzultantů obdrží platbu prostřednictvím služby za všechny uživatelské transakce. Uživatelé konzultantů, kteří prostřednictvím služby dostávají úlohy, obdrží prostřednictvím služby platby za všechny transakce související s tímto uživatelem, včetně následných transakcí, které nemusí nutně souviset s původní úlohou. Pokud právní klient není ochoten nebo není schopen provést platbu prostřednictvím služby Stumari, souhlasí konzultant s oznámením společnosti Stumari o jakékoli nové platební dohodě. Platba právním klientem uživateli konzultantů, prováděná mimo službu bez předchozího oznámení společnosti Stumari, představuje úplné vzdání se obou stran záruky záruky / ochrany sporu společnosti Stumari, jak je uvedeno v oddílech 14 a 15 níže, i když se mohou vztahovat k předchozím platby provedené v rámci služby.

 

 1. Propagační kódy a úvěry. Stumari může podle svého výhradního uvážení vytvářet propagační kódy, které mohou být odkoupeny za úvěr na účtu nebo jiné funkce nebo výhody související se službami konzultantského uživatele, s výhradou následujících podmínek a jakýchkoli dalších podmínek, které Stumari stanoví na základě propagačního kódu ( „Propagační kódy“). Určité konkrétní podmínky upravují Konzultativní uživatele a platby.
 2.          Použití propagačních kódů neznamená vztah advokát-klient. Čas od času mohou mít právní klienti přístup ke slevám poskytovaným společností Stumari, které částečně využívají prostředky společnosti Stumari k úhradě části zákonných poplatků zaplacených právními klienty konzultantům. Použití takových kuponů neznamená žádný vztah mezi právníkem a klientem mezi společností Stumari a uživateli konzultantů, kde je kupón použit pro jakékoli placené faktury od právního klienta.
 3. Propagační kódy musí používat zamýšlené publikum pro zamýšlený účel a zákonným způsobem.

 

Propagační kódy nesmějí být žádným způsobem duplikovány, prodávány nebo převáděny ani zpřístupňovány široké veřejnosti (ať už jsou zveřejněny na veřejném fóru nebo jinak), pokud to Stumari výslovně nepovolí. Propagační kódy nemají žádnou peněžní hodnotu a společnost Stumari jej může kdykoli z jakéhokoli důvodu vypršet nebo deaktivovat před použitím. Společnost Stumari si vyhrazuje právo zadržet nebo odečíst kredity nebo jiné funkce nebo výhody získané použitím propagačních kódů vámi nebo jiným uživatelem v případě, že společnost Stumari zjistí nebo se domnívá, že použití nebo vykoupení propagačního kódu bylo chybné, podvodné, nezákonné nebo porušující příslušné podmínky propagačního kódu.

 

 1. Uživatelské nabídky zaměstnání konzultantům.

 

7.1      Poplatek za úspěch v zaměstnání.  V případě, že konzultující uživatel přijme nabídku zaměstnání („Kryté zaměstnání“) učiněnou uživatelem (každý „Uživatel zaměstnavatele“), ať už na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, během nebo v období osmnácti (18) měsíců (takové období, dále jen „období kryté nabídky“) poté, co konzultující uživatel zahájí počáteční úlohu tohoto uživatele (každá, „krytá nabídka“), platí následující podmínky:

 

 1. Pro konzultanty.

Každý konzultující uživatel souhlasí s tím, že (1) pokud obdržíte krytou nabídku, musíte neprodleně informovat společnost Stumari o počátečním datu krytého zaměstnání („datum zahájení“) a klíčové podmínky této kryté nabídky (a neprodleně písemně oznámit společnosti Stumari toto datum zahájení nebo nabídkové podmínky se kdykoli změní), (2) poskytnete společnosti Stumari (a) kopii plně provedené Pokryté nabídky nebo (b) vyhotoví dokument mezi vámi, uživatelem zaměstnavatele a Stumari, který uvádí materiál pracovní podmínky, včetně, mimo jiné, data zahájení a náhrady, okamžitě po podpisu nabídkového dopisu s krytým zaměstnáním mezi vámi a uživatelem zaměstnavatele („datum účinnosti“), jak o to písemně požádal Stumari, a (3) vy po ukončení pracovního poměru jako zaměstnanec neprodleně písemně oznámí Stumari v případě, že (a) uživatel zaměstnavatele ukončí vaše kryté zaměstnání na základě neuspokojivého výkonu do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy vaše kryté zaměstnání nebo (b) dobrovolně ukončíte své kryté zaměstnání do devadesáti (90) dnů ode dne zahájení krytého zaměstnání. V případě, že se před datem zahájení buď vy, nebo uživatel zaměstnavatele rozhodnete nezačínat pracovní poměr zamýšlený krytou nabídkou, musíte o tom Stumari neprodleně písemně informovat.

 

 1. Pro zaměstnavatele.

Pokud Konzultativní uživatel přijme vaši Krytou nabídku, souhlasíte s tím, že zaplatíte Stumari poplatek za úspěch (každý „Poplatek za úspěch“) rovnající se následujícímu procentu základního platu Konzultačního uživatele stanoveného v Zakryté nabídce („Základna Konzultačního uživatele“). Plat “), přičemž tato částka je splatná nejpozději do třiceti (30) dnů po datu zahájení a jinak v souladu s první větou každého oddílu 13.b. a oddíl 13.d. této smlouvy:

Pokud k datu zahájení dojde následující den nebo dříve po zahájení počátečního základu zaměstnavatele, konzultanta, uživatele, pracovní pozice, procenta platu

1-182 dní 15%

183-365 dní 10%

366-550 dní 5%

≥ 551 dní 0%

 

Přijetím těchto Podmínek používání uživatel zaměstnavatel souhlasí s tím, že společnost Stumari je oprávněna okamžitě vyfakturovat účet uživatele zaměstnavatele za všechny Úspěšné poplatky splatné společnosti Stumari podle této smlouvy a že není vyžadováno žádné další oznámení ani souhlas.

 

 

7.2 Ustanovení o poplatcích za úspěch.

 

Bez ohledu na výše uvedené, v případě sporu o poplatek za úspěch, pokud uživatel zaměstnavatele může prokázat, že zaměstnavatel uživatel měl aktivní proces (jak je definován níže) s konzultantem před použitím webu a / nebo služby Stumari (např. Konzultant uživatele) Pokud již byl zahájen pohovor s uživatelem zaměstnavatele a tento proces nebyl ukončen, nebo uživatel zaměstnavatele obdržel životopis konzultanta od pracovní agentury nebo ředitele a byl aktivně zvažován uživatelem zaměstnavatele), může být uživatel zaměstnavatele osvobozen od placení poplatku za úspěch. Konečné rozhodnutí o tom, zda uživatel zaměstnavatele za akceptovanou krytou nabídku dluží za poplatek za úspěch, však bude na uvážení Stumari. Pro účely této smlouvy se „aktivním procesem“ rozumí nepřetržitá přímá, interaktivní komunikace v aktivním náborovém nebo náborovém kontextu, pokud nebylo učiněno rozhodnutí o pozastavení nebo odmítnutí uchazeče do tří (3) měsíců před použitím web a / nebo služby pro konzultujícího uživatele, který existuje v systému sledování žadatelů uživatele zaměstnavatele nebo který byl předložen náborovou agenturou.

 

POKUD JSTE ZAMĚSTNANCI, který používá náš web a / nebo službu, souhlasíte s těmito ustanoveními o poplatcích za úspěch. Pokud s některým z těchto ustanovení nesouhlasíte, zrušte prosím okamžitě svůj účet a přestaňte používat náš web a služby VAŠE POVINNOST VYPLATIT JAKÉKOLI ÚSPĚŠNÉ POPLATKY PŘEHLÍŽE ŽÁDNÉ UKONČENÍ NEBO ÚPRAVU TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. Pokud uživatel zaměstnavatele obchází naše stránky a / nebo služby poté, co zjistí uživatele konzultanta prostřednictvím našich stránek a / nebo služeb a následně najme tohoto uživatele konzultanta, bude uživateli zaměstnavatele vyúčtován poplatek za úspěch ve výši 25% základního platu konzultanta Uživatel a Stumari mohou podle svého vlastního uvážení zrušit účet Stumari zaměstnavatele.

 

7.3      Vrácení peněz.

 

Pokud (a) zaměstnavatel uživatel najme konzultanta uživatele a ukončí zaměstnání konzultanta uživatele na základě neuspokojivého výkonu do devadesáti (90) dnů od data zahájení, (b) konzultant uživatele dobrovolně ukončí své zaměstnání do devadesáti (90) dnů Datum zahájení, nebo (c) Uživatelský konzultant nezačne pracovat, protože se buď Zaměstnavatel nebo Uživatelský konzultant rozhodne nezahájit pracovní poměr zamýšlený v Zakryté nabídce (každý, „Událost ukončení“), na základě písemného přijetí a potvrzení takových informací, Stumari plně vrátí zaměstnavatelskému uživateli poplatek za úspěch související s ukončujícím uživatelským konzultantem.

 

 1. Obsah třetích stran. Na webových stránkách společnosti Stumari může být obsah třetích stran, například blogové příspěvky napsané jinými uživateli nebo odkazy na jiné webové stránky. Protože nemůžeme kontrolovat tento obsah, neneseme odpovědnost za tento obsah ani za weby, na které může obsah odkazovat.

 

 1. Přístup k obsahu třetích stran. Prostřednictvím služby budete mít přístup k obsahu, který patří nebo pochází od třetích stran („obsah třetích stran“). Vaše používání služby je souhlasem společnosti Stumari s prezentací tohoto obsahu. Berete na vědomí veškerou odpovědnost za vaše užívání obsahu třetích stran a přebíráte veškerá rizika.

 

 1. Žádná odpovědnost za obsah třetích stran. V rámci této služby vám může Stumari poskytnout vhodné odkazy na webové stránky třetích stran a další formy obsahu třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány jako laskavost předplatitelům služeb. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami nebo obsahem třetích stran ani propagacemi, materiály, informacemi, zbožím nebo službami, které jsou na nich dostupné. Odkazem na takový obsah nepředstavujeme ani nenaznačujeme, že přijímáme nebo schvalujeme, ani za ně neseme odpovědnost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení učiněného jinými stranami než Stumari. Nejsme odpovědní za žádný obsah třetích stran přístupný prostřednictvím našeho webu. Pokud se rozhodnete opustit web a přistupovat k obsahu třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že naše smluvní podmínky a zásady již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady jakéhokoli takového obsahu, včetně postupů shromažďování osobních údajů a údajů.

 

 1. Žádné oprávnění k použití obsahu třetích stran. Tato smlouva vás neopravňuje k distribuci, veřejnému zobrazování, veřejnému výkonu, zpřístupnění, změně nebo jinému použití jakéhokoli obsahu třetích stran, s výjimkou případů povolených podmínkami Stumari.

 

 1. Porušení autorských práv a zásady DMCA. Pokud se domníváte, že materiál, který se nachází na Stumari nebo je s ním spojen, porušuje vaše autorská práva, oznámte to Stumari v souladu s našimi Zásadami autorského zákona o digitálních tisíciletí.

 

 1. Ukončení opakovaných účtů Infringer. Stumari respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a požaduje, aby naši uživatelé udělali totéž. V souladu s 17 USC 512 (i) amerického zákona o autorských právech ukončíme přístup uživatele k této webové stránce a její používání, pokud je za vhodných okolností uživatel považován za opakovaného porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví. Stumari nebo jiných. Můžeme ukončit přístup pro účastníky nebo uživatele, u kterých se opakovaně zjistí, že poskytují nebo zveřejňují chráněný obsah třetích stran bez nezbytných práv a povolení.

 

 1. Oznámení o odebrání podle zákona DMCA. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo agentem vlastníka autorských práv a věříte, že v jakékoli víře, že jakýkoli materiál poskytovaný na Službu porušuje vaše autorská práva, můžete podat oznámení podle zákona o autorských právech v oblasti digitálních tisíciletí (viz 17 USC 512) („DMCA“) zasláním písemného oznámení o odstoupení ve správném formátu písemně určenému autorskému agentovi Stumari na 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Reakce na oznámení o stažení DMCA. Pokud společnost Stumari přijme opatření v reakci na oznámení o porušení autorských práv, pokusí se v dobré víře kontaktovat stranu, která takový obsah zpřístupnila, prostřednictvím poslední e-mailové adresy, pokud tato strana poskytla společnosti Stumari. Jakékoli oznámení o porušení zákona DMCA může být předáno straně, která obsah zpřístupnila, nebo třetím stranám, jako je ChillingEffects.org.

 

 1. Protioznámení. Pokud se domníváte, že váš obsah vytvářený uživateli, který byl odebrán z webu, neporušuje práva, nebo že máte oprávnění od vlastníka autorských práv, agenta vlastníka autorských práv nebo v souladu se zákonem zveřejňovat a používat vámi odeslaný obsah na web, můžete zaslat správně naformátovaný protioznámení agentovi autorských práv společnosti Stumari pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

 

 1. Reakce na protioznámení DMCA. Pokud protioznámení obdrží agent Stumari pro autorské práva, může Stumari zaslat kopii protioznámení původní stěžující straně a informovat takovou osobu, že může odstranit odstraněný obsah do 10 pracovních dnů. Pokud vlastník autorských práv nepodá žalobu směřující proti soudnímu příkazu proti poskytovateli obsahu, členovi nebo uživateli, bude odstraněný obsah na webu obnoven do 10 až 14 pracovních dnů po obdržení protioznámení.

 

 1. Oznámení o duševním vlastnictví. Stumari si ponechává veškeré vlastnictví našeho duševního vlastnictví, včetně našich autorských práv, patentů a ochranných známek.

 

 1. Žádný převod. Stumari si vyhrazuje vlastnictví všech práv duševního vlastnictví jakéhokoli druhu souvisejících s webovou stránkou a službou, včetně příslušných autorských práv, patentů, ochranných známek a dalších vlastnických práv. Ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použité ve spojení s webovou stránkou a službou mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Tato Smlouva nepřevádí na nás žádné duševní vlastnictví Stumari nebo duševního vlastnictví třetích stran a veškerá práva, nároky a podíl na takovém vlastnictví zůstanou (jak mezi stranami) pouze u nás. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na základě této dohody.

 

 1. Konkrétně Stumari, Stumari.com a všechny ostatní ochranné známky, které se objevují, jsou zobrazeny nebo jsou používány na webových stránkách nebo jako součást služby, jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Stumari, Inc. podle obecných zákonů. Tyto ochranné známky nelze kopírovat. , staženy, reprodukovány, použity, upraveny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného svolení Stumari, s výjimkou nedílné součásti jakékoli autorizované kopie obsahu.

 

 1. E-mailová komunikace. Používáme e-mail a elektronické prostředky, abychom zůstali v kontaktu s našimi uživateli.

 

 1. Vyžaduje se elektronická komunikace. Pro smluvní účely (i) souhlasíte s přijímáním komunikace od Stumari v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste zadali, nebo prostřednictvím Služby; a (ii) souhlasí s tím, že všechny podmínky použití, dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám společnost Stumari poskytuje elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, které by taková komunikace splňovala, kdyby byla písemná. Tato část neovlivní vaše práva, na která se nelze odchýlit.

 

 1. Právní upozornění pro Stumari musí být v psaní. Komunikace prostřednictvím e-mailu nebo soukromého systému zasílání zpráv nepředstavují právní upozornění pro společnost Stumari ani pro žádné z našich důstojníků, zaměstnanců, agentů nebo zástupců v situaci, kdy je oznámení společnosti Stumari vyžadováno smlouvou nebo právními předpisy.

 

 1. Ukončení. Tuto smlouvu můžete kdykoli zrušit a svůj účet zrušit. Ukončení služby Stumari nekončí vztahy mezi právníkem a klientem.
 2. Tuto smlouvu můžete ukončit. Pokud si přejete ukončit tuto smlouvu nebo svůj účet se Službou, můžete jednoduše přestat používat Stumari. Pokud si přejete vymazat data svého uživatelského účtu, kontaktujte prosím Stumari na adrese info@Stumari.com. Budeme si uchovávat a používat vaše informace podle potřeby, abychom splnili naše zákonné závazky, vyřešili spory a vynutili naše dohody, ale kromě zákonných požadavků smažeme celý váš profil do 30 dnů.

 

 1. Stumari může ukončit tuto dohodu. Společnost Stumari může kdykoli ukončit váš přístup ke všem nebo jakýmkoli částem Webu, a to bez udání důvodu, s oznámením nebo bez něj, a to okamžitě.

 

 1. Vztahy mezi právníkem a klientem přežívající ukončení. Ukončení vašeho vztahu se společností Stumari nemá vliv na váš vztah s žádným poradcem nebo klientem, kterého jste si prostřednictvím služby Stumari zachovali. Veškeré zákonné, smluvní a etické povinnosti, povinnosti a odpovědnosti přetrvávají i po ukončení vztahu Stumari.

 

 1. Některá ustanovení přežívají ukončení. Všechna ustanovení této dohody, která by svou povahou měla přetrvávat i po ukončení, budou platná i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

 

 1. Platba a transakce.

 

 1. Platební proces. Platba bude zpracována tak, jak je uvedeno v návrhu a / nebo faktuře a odsouhlaseno právním klientem a konzultantem. Je-li zakázka (nebo její část předem písemně dohodnutá právním klientem a konzultantem) označena jako dokončená konzultantem, Stumari informuje právního klienta, že zakázka (nebo její část jako předem dohodnutá) písemně právním klientem a konzultantem) je kompletní. Právní klient musí poté zaplatit dohodnutou částku nebo požádat o změny. Pokud právní klient do 10 dnů nepodnikne žádné kroky, bude mít společnost Stumari právo účtovat z kreditní karty, bankovního účtu nebo účtu PayPal právního klienta plnou částku dohodnutého poplatku nebo nesporné faktury, včetně příslušné služby nebo zpracování poplatky. Právní klient může podat spory ohledně platby na adresu info@Stumari.com za předpokladu, že bude dodržovat další podmínky uvedené v části 14 (Postupy řešení sporů uživatelů právním klientem-konzultantem).

 

 1. Odpovědnost za platbu. Jste zodpovědní za veškeré poplatky, včetně daní, služeb a poplatků za zpracování, spojené s používáním služby. Používáním Služby souhlasíte s tím, že prostřednictvím Stumari zaplatíte Konzultantovi částku dohodnutou na Nabídkové nebo nesporné faktuře a související poplatky za služby a zpracování, pokud fakturu nezpochybníte zasláním e-mailu na adresu info@Stumari.com a nedodržíte k dalším podmínkám stanoveným v části 15 (Postupy pro řešení sporů uživatelů právního klienta a konzultanta). Jste zodpovědní za to, že nám poskytnete platný platební prostředek.

 

 1. Stumariho odpovědnost. Stumari souhlasí s tím, že vám před účtováním vaší kreditní karty nebo účtu PayPal předloží úplnou fakturu za každý poplatek. Stumari souhlasí s tím, že zaplatí příslušnému konzultantskému uživateli obdrženou částku, sníženou o poplatky za služby nebo zpracování, pokud existují.

 

 1. Platební autorizace. Souhlasem s těmito podmínkami dáváte společnosti Stumari svolení k účtování vaší kreditní karty v souboru, účtu PayPal nebo jiných schválených způsobů platby za poplatky, které společnosti Stumari udělujete ke splnění. V závislosti na specifikacích nabídky vám může Stumari účtovat poplatek jednorázově nebo opakovaně. Souhlasíte se společností Stumari, aby vám účtovala celou částku dluženou každému Konzultativnímu uživateli prostřednictvím Služby, jakož i veškeré příslušné poplatky za služby a zpracování. Abyste se vyhnuli pochybnostem, v případě, že v konkrétním případě konzultující uživatel použije služby pouze k fakturaci za právní služby jiné než ty, které jsou předmětem nabídky, vložením vaší kreditní karty nebo účtu PayPal do souboru u Stumari nebo našeho zpracovatele plateb třetí strany, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se použijí platební podmínky stanovené v tomto oddíle 12.

 

 

 1. Omezená záruka platby pro ověřeného uživatele konzultanta. Stumari garantuje úhradu faktury každého ověřeného konzultanta za dokončení úkolů (nebo jejich části, jak bylo předem písemně dohodnuto právním klientem a konzultantem) pro právnické klienty („omezená záruka platby“ Stumari), s výhradou následující podmínky („Záruční podmínky omezené platby“):

 

 1. Právní klient nesplnil fakturu ověřeného konzultanta uživatele (částku v dolaru, „nezaplacená fakturovaná částka“) do konce desátého (10.) kalendářního dne po předložení faktury (tímto datem je „ Datum splatnosti zákonného klienta “).

 

 1. Uživatel ověřeného konzultanta podal společnosti Stumari písemnou žádost o nezaplacenou částku fakturované částky (i) ve lhůtě dvaceti jedna (21) kalendářních dnů, počínaje dnem bezprostředně následujícím po datu splatnosti právního klienta (dále jen „ověřené Období pro podání žádosti konzultanta uživatele “) a (ii) poskytnout přiměřené podrobnosti o skutečnostech a okolnostech zakázky, včetně veškerých zdůvodnění poskytnutých právním klientem za jeho neprovedení takové platby a / nebo zdůvodnění, které může právník v dobrém víra spekuluje o tom, proč klient odmítá provést platbu (takový požadavek, „Žádost o záruku omezené platby“). Neposlání žádosti o záruku na omezenou platbu v období pro podání žádosti o ověření ověřeného konzultanta znamená trvalé vzdání se práva tohoto konzultanta na jeho právo na obdržení nezaplacené částky od jakékoli osoby nebo subjektu, včetně Stumari a právního klienta. Pokud společnost Stumari na základě svého výlučného a absolutního uvážení rozhodne, že je to komerčně rozumné, může tak pokračovat v úsilí o inkaso s právním klientem, a pokud bude úspěšný, obdrží jeho ověřený konzultant svou část shromážděné částky, minus jakékoli rozumné výdaje na výběry z kapsy Stumari podle bodu 12.e výše.

 

 1. V případě, že uživatel ověřeného konzultanta podá žádost o záruku omezené platby v období pro podání žádosti ověřeného konzultanta, a tato žádost obsahuje informace uvedené v článku 14.b. výše, Stumari se v dobré víře pokusí spolupracovat s právním klientem a ověřeným konzultantem po dobu až sedmi (7) kalendářních dnů od data žádosti o záruku omezené platby (takové období, „sporná otázka související s platbou“) Zprostředkovatelské období “) k vyřešení záležitosti, která je předmětem Žádosti o záruku omezené platby („ Sporná záležitost týkající se platby “). V případě, že sporná záležitost související s platbami bude úspěšně vyřešena během období zprostředkování sporné záležitosti související s platbami, každý z právních klientů, ověřených konzultantů a případně Stumari podnikne dohodnuté kroky k provedení dohodnutých řešení.

 

 1. V případě, že sporná otázka související s platbami zůstane nevyřešena na konci mediačního období sporu týkajícího se platby, nejpozději do sedmého (sedmého) kalendářního dne po skončení mediačního období sporu týkajícího se platby (dále jen v době, kdy je takové rozhodnutí písemně sděleno právnímu klientovi a konzultantovi ověřeného uživatele, „datum určení sporné částky Stumari“), provede společnost Stumari rozhodnutí na základě svého výlučného a absolutního uvážení („rozhodnutí o sporné záležitosti Stumari“) na základě informace dosud poskytnuté uživatelem Verified Consultant a, pokud jsou poskytnuty, právním klientem, o tom, zda povaha a kvalita právních služeb poskytovaných v souvislosti se související zakázkou jsou v souladu s průmyslovými standardy, ustanoveními související nabídky a těmito podmínkami a podmínky. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti související s platbami ve prospěch uživatele ověřeného konzultanta, vrátí Stumari nezaplacenou částku fakturované uživateli ověřenému konzultantovi do sedmi (7) kalendářních dnů po datu stanovení sporné částky Stumari a uživateli ověřeného konzultanta má se za to, že společnost Stumari postoupila všechna svá práva týkající se sporné záležitosti související s platbami. Bez ohledu na to, co je uvedeno v tomto dokumentu nebo v opačném případě, částka dolaru požadovaná podle tohoto oddílu 7 nesmí překročit částku původně sjednanou mezi právním klientem a ověřeným konzultantem ve vztahu k zakázce nebo částku následně odsouhlasenou v podepsaném závazkovém dopise nebo jiném písemná dohoda mezi stranami, a v žádném případě nesmí překročit souhrn 14 5,000 USD za všechny nezaplacené faktury zaslané ověřeným uživatelem konzultanta právnímu klientovi.

 

 1. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti související s platbami ve prospěch právního klienta, právní klient již nebude povinen platit nezaplacenou částku fakturované uživateli ověřenému konzultantovi a bude se mít za to, že mu byla přidělena všechna jeho práva s ohledem na spornou záležitost týkající se plateb společnosti Stumari ke dni stanovení sporné částky Stumari. V takovém případě se bude mít za to, že se uživatel ověřeného konzultanta (i) vzdal svých práv požadovat tyto částky od právního klienta a (ii) má právo zahájit závazné rozhodčí řízení ohledně nezaplacené fakturované částky proti Stumari, která jsou rovnocenná řízením uvedeným v oddíle 21.d. těchto Podmínek (Arbitráž) tím, že společnosti Stumari poskytnete písemné oznámení o svém výkonu tohoto práva do deseti (10) kalendářních dnů po skončení dne určení sporné částky (takové období, dále jen „doba volebního období pro rozhodování sporů“) ). V případě, že Uživatel ověřeného konzultanta nevyužije své právo zahájit rozhodčí řízení v průběhu volebního období pro rozhodování sporů o platbách, má se za to, že se trvale vzdal svého práva na zaplacení nezaplacené částky.

 

 1. Pokud se Stumari dozví, že kreditní karta, účet PayPal nebo jiné schválené způsoby platby právního klienta již nejsou platné, nebo by si Stumari měla být vědoma, že právní klient je bez platného důvodu buď neochotný nebo nemožný provést platbu v případě zakázky nebo jakékoli jiné zakázky nebo nezaplacené faktury na Stumari, Stumari oznámí ověřenému konzultantovi / uživatelům s právním klientem potenciální problém související s platbou (dále jen „oznámení“). Na všechny služby poskytované ověřeným konzultantem před oznámením se vztahuje „Omezená záruka platby“, i když na všechny služby, které provedl ověřený konzultant po oznámení, se nebude vztahovat „omezená záruka platby“. Pokud ověřený uživatel konzultant předloží právnímu zákazníkovi fakturu za služby provedené po oznámení, společnost Stumari bude i nadále usilovat o inkaso platby za služby provedené ověřeným uživatelem konzultanta.

 

 1. Postupy pro řešení sporů s právními poradci ověřenými klientem. V případě, že se právní klient v dobré víře domnívá, že povaha nebo kvalita právních služeb poskytovaných ověřeným konzultantem v souvislosti s příslušným pracovním místem nejsou v souladu s průmyslovými standardy nebo ustanoveními související nabídky nebo těchto podmínek a Podmínky nebo částky fakturované za právní služby poskytované takovým Konzultantem nejsou v souladu s takovou Nabídkou (např. „Sporná záležitost související se službami“), je oprávněn odmítnout platbu jakýchkoli sporných částek, které jsou předmět takové věci („Částky sražené platby“), s výhradou následujících podmínek („Podmínky částky sražené platby“):

 

 1. Do deseti (10) kalendářních dnů od data související faktury (takové období, „období pro oznámení sporu právního klienta“), právní klient zašle společnosti Stumari písemné oznámení, v němž uvede v přiměřených podrobnostech skutečnosti a okolnosti, které jsou základem sporné záležitosti týkající se služeb (každé z nich „Oznámení o sporu týkajícím se služeb“). Pokud Právní klient nepředloží Oznámení o sporu týkajícím se Služeb ve lhůtě pro Oznámení o sporu právního klienta, bude to představovat trvalé vzdání se právního Klienta jeho práva vznést námitku proti částkám Zadržené platby, jejichž částky budou účtovány do spisu Právního klienta kreditní karta, účet PayPal nebo jiné schválené způsoby platby v souladu s částí 13.d. těchto Podmínek používání.

 

 1. V případě, že právní klient podá oznámení o sporu týkajícím se služeb během období oznámení o právním klientovi, bude takový požadavek obsahovat informace uvedené v bodě 15.a. výše, Stumari se v dobré víře pokusí spolupracovat s právním klientem a ověřeným konzultantem po dobu až patnácti (15) kalendářních dnů od data oznámení sporu týkajícího se služeb (takové období, dále jen „spor týkající se služeb“). Období zprostředkování záležitosti “) k vyřešení sporné záležitosti týkající se služeb. V případě, že bude sporná záležitost týkající se služeb úspěšně vyřešena během období zprostředkování sporné záležitosti související se službami, přijme každý z právních klientů, ověřených konzultantů a případně Stumari dohodnuté kroky k provedení dohodnutých řešení.

 

 1. V případě, že sporná otázka týkající se služeb zůstane nevyřešena na konci mediačního období sporu týkajícího se služeb, a to nejpozději do čtrnáctého (14.) kalendářního dne po skončení mediačního období sporu týkajícího se služeb, Stumari učiní rozhodnutí na základě svého výlučného a absolutního uvážení („Rozhodnutí o sporné záležitosti týkající se služeb Stumari“) a na základě výše uvedených informací poskytnutých právním klientem a ověřeným konzultantem, pokud jde o to, zda povaha a kvalita právních služeb poskytnuté v souvislosti se zakázkou, která je předmětem sporné záležitosti týkající se služeb, byly v souladu s průmyslovými standardy, ustanoveními související nabídky a těchto podmínek. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti týkající se služeb ve prospěch ověřeného konzultanta, je právní klient povinen uhradit částky zadržené platby tomuto konzultantovi ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy Právní klient je písemně informován o rozhodnutí o sporné záležitosti týkajícím se služeb Stumari („Oznámení o rozhodnutí o sporné záležitosti týkající se služeb Stumari“). V případě, že právní klient neprovede včasnou platbu, společnost Stumari vrátí částky zadržené platby ověřenému uživateli konzultanta, který převede svá práva na náhradu těchto částek společnosti Stumari, která může na základě vlastního uvážení zpracovat platbu podle k části 13.d a / nebo se rozhodnou uplatnit svá práva a opravné prostředky vůči právnímu klientovi.

 

 1. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti týkající se služeb ve prospěch právního klienta, právní klient již nebude povinen platit částky zadržené platby ověřenému uživateli konzultanta a bude se mít za to, že mu byla přidělena všechna jeho práva s ohledem na spornou záležitost týkající se služeb společnosti Stumari. V takovém případě se bude mít za to, že se uživatel ověřeného konzultanta (i) vzdal svých práv požadovat tyto částky od právního klienta a (ii) má právo zahájit závazné rozhodčí řízení ve vztahu k částkám zadržené platby proti Stumari, která jsou rovnocenná řízením uvedeným v oddíle 21.d. těchto Podmínek (Arbitráž) tím, že společnosti Stumari poskytnete písemné oznámení o svém výkonu tohoto práva do deseti (10) kalendářních dnů po datu oznámení o rozhodnutí o sporu týkajícím se služeb (takové období, „Období volby arbitráže související se službami“ “). V případě, že uživatel ověřeného konzultanta nevyužije své právo zahájit rozhodčí řízení v průběhu volebního období arbitráže souvisejícího se službami, má se za to, že se trvale vzdal svého práva na výplatu zadržených plateb. .

V případě, že ověřený poradce a právní klient včas využijí práva stanovená v § 14 a § 15, mají řízení uvedená v § 15 přednost před řízeními uvedenými v § 14 a ověřený uživatel Konzultant souhlasí s tím, že se trvale vzdá svého práva uplatňovat svá práva stanovená v oddíle 13 s ohledem na skutečnosti a okolnosti, které jsou základem sporné záležitosti týkající se plateb. Postupy uvedené v tomto oddíle 15 se v tomto dokumentu označují jako „Alternativní postupy řešení sporů“.

 

 1. Zřeknutí se záruk. Poskytujeme naše služby tak, jak jsou, a neposkytujeme žádné sliby ani záruky ohledně této služby. Přečtěte si prosím pozorně tuto sekci; měli byste pochopit, co lze očekávat.

 

 1. Stumari poskytuje web a službu „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Bez omezení výše uvedeného se Stumari výslovně vzdává všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných nebo zákonných, týkajících se webové stránky a služby, včetně, bez omezení, jakékoli záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu, bezpečnosti, přesnosti a neporušování.

 

 1. Společnost Stumari konkrétně neposkytuje žádnou záruku ani záruku, že informace, které poskytujeme nebo které jsou poskytovány prostřednictvím služby, jsou přesné, spolehlivé nebo správné; že služba splní vaše požadavky; že Služba bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase nebo místě, že Služba bude fungovat nepřetržitě nebo bude zabezpečena; že všechny vady nebo chyby budou opraveny; nebo že Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty. Přebíráte plnou odpovědnost a riziko ztráty vyplývající z použití informací, obsahu nebo jiného materiálu získaného ze služby. Některé jurisdikce omezují nebo nepovolují vyloučení záruky, takže se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

 

 1. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku používání služby nebo vzniklých na základě této smlouvy. Přečtěte si prosím pozorně tuto sekci; omezuje naše závazky vůči vám.

 

 1. V rozsahu povoleném platným právem vám společnost Stumari v žádném případě nebude odpovídat za jakoukoli ušlý zisk, použití nebo údaje nebo za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které však vzniknou v důsledku (i) ) použití, zveřejnění nebo zobrazení obsahu generovaného uživatelem; (ii) vaše použití nebo nemožnost využívat Službu; (iii) obecně Službu nebo software nebo systémy, které ji zpřístupňují; nebo (iv) jakékoli jiné interakce se společností Stumari nebo jiným uživatelem služby, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, a zda byla společnost Stumari informována o možnosti takové škody, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v této dohodě nesplnilo svůj základní účel. Stumari nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění způsobené záležitostmi, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu. Některé jurisdikce omezují nebo nepovolují vyloučení odpovědnosti, takže se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

 

 1. Příjemci třetí strany. Uživatelé konzultantů jsou zamýšlenými příjemci třetích stran z této části podmínek použití. Veškeré právní informace poskytované ve službě slouží pouze pro informační účely. Společnost Stumari a jakýkoli tvůrce obsahu vytvářeného uživateli, který obsahuje právní informace, se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, zákonných nebo jiných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel , v plném rozsahu povoleném zákonem. Stumari ani konzultant nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, náhodných a následných škod, zranění osob / neoprávněné smrti, ušlých zisků nebo škod způsobených ztrátou dat nebo přerušením podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnost používat Službu nebo Uživatelem generovaný obsah, ať už na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jiné právní teorie, a to, zda Stumari nebo přispěvatelé Uživatelem generovaného obsahu jsou upozorněni na možnost takových škod. Stumari ani přispěvatelé obsahu vytvářeného uživateli neodpovídají za žádné zranění osob, včetně smrti, způsobené vaším používáním nebo zneužitím služby nebo obsahu vytvářeného uživateli.

 

 1. Uvolnění a odškodnění.

 

 1. Souhlasíte s tím, že odškodníte a uškodíte společnosti Stumari za jakékoli a veškeré nároky a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z vašeho používání webové stránky a služby, včetně, ale nikoli výhradně, vašeho porušení této smlouvy.

 

 1. Máte-li spor s jedním nebo více uživateli, osvobozujete Stumari od nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých i neznámých, které vyplývají z takových sporů nebo jakýmkoli způsobem s nimi spojené. Pokud máte bydliště v Kalifornii, vzdáváte se kalifornského občanského zákoníku § 1542, který říká: „Obecné propuštění se nevztahuje na pohledávky, které věřitel neví ani nemá podezření, že existuje v jeho prospěch v době provedení propuštění, což pokud jím známý, musí podstatně ovlivnit jeho vypořádání s dlužníkem. “

 

 

 1. Úprava podmínek použití. Stumari může tuto dohodu čas od času změnit a podle svého výhradního uvážení. Poskytneme uživatelům oznámení o podstatných změnách této smlouvy (i) zasláním oznámení na primární e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu, které nabude účinnosti okamžitě po odeslání tohoto e-mailu, nebo (ii) prostřednictvím našich webových stránek nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změny zveřejněním oznámení na naší domovské stránce. Nepodstatné změny této dohody vstoupí v platnost okamžitě. Doporučujeme návštěvníkům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny této smlouvy. Vaše další používání Služby po datu účinnosti revidované verze této Smlouvy znamená, že souhlasíte s jejími podmínkami.

 

 1. Smíšený. Tato dohoda je řízena kalifornským právem. Vy a vy sami jste zodpovědní za jakékoli závazky, s nimiž na základě této smlouvy souhlasíte. Pokud se účastníme fúze nebo jsme koupili, můžeme převést tuto dohodu, pokud jsou vaše práva chráněna. S těmito podmínkami můžete souhlasit pouze tehdy, pokud jste ve svém státě schopni vytvořit závaznou smlouvu. Tyto podmínky, včetně našich zásad ochrany osobních údajů, jsou úplnou dohodou mezi námi a žádné další podmínky se na ně nevztahují.

 

 1. Rozhodné právo. S výjimkou rozsahu, v jakém příslušné právo stanoví jinak, se tato Smlouva mezi vámi a Stumari a jakýkoli přístup nebo používání Webových stránek nebo Služeb řídí federálními zákony Spojených států amerických a zákony státu Kalifornie, bez ohledu na to, ustanovení o kolizi právních předpisů. Vy a Stumari souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci a místu soudů ve městě a hrabství San Francisco v Kalifornii, s výjimkou případů uvedených níže v této dohodě.

 

 1. Oddělitelnost. Pokud bude jakákoli část této smlouvy prohlášena za neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část dohody vykládána tak, aby odrážela původní úmysl stran. Zbývající části zůstanou v plné síle a účinku. Jakékoli opomenutí Stumari vymáhat jakékoli ustanovení této dohody nebude považováno za zřeknutí se našeho práva vymáhat takové ustanovení. Naše práva vyplývající z této dohody přetrvávají i po ukončení této smlouvy.

 

 1. Omezení doby trvání akce. Souhlasíte s tím, že jakákoli příčina žaloby související s vaším Stumari nebo vyplývající z vašeho vztahu se společností Stumari musí začít do jednoho roku po vzniku příčiny. Jinak je taková příčina jednání trvale zakázána.

 

 1. Arbitráž. Pokud by mezi vámi a Stumari vznikl spor, rádi bychom vám poskytli neutrální a nákladově efektivní prostředky pro rychlé vyřešení sporu. Pro jakýkoli nárok (s výjimkou nároků na soudní nebo spravedlivý nárok nebo nároky týkající se práv duševního vlastnictví) podle této dohody se tedy kterákoli strana může rozhodnout vyřešit jakýkoli spor vzniklý na základě této dohody prostřednictvím závazného rozhodčího řízení bez vzhledu. Strana, která si zvolí rozhodčí řízení, musí zahájit řízení prostřednictvím zavedeného poskytovatele alternativního řešení sporů („ADR“), na kterém se strany vzájemně dohodnou. Poskytovatel alternativního řešení sporů a strany musí dodržovat tato pravidla: a) rozhodčí řízení bude vedeno podle volby strany, která žádá o nápravu, telefonicky, online nebo na základě písemných podání; b) rozhodčí řízení nezahrnuje osobní účast stran nebo svědků, pokud se strany nedohodnou jinak; a (c) každý rozsudek o nálezu vydaný rozhodcem může být zapsán u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce.

 

 1. Nepřiřazitelnost. Stumari může postoupit nebo delegovat tyto Podmínky použití a / nebo Zásady ochrany osobních údajů Stumari, zcela nebo částečně, na jakoukoli osobu nebo subjekt kdykoli s vaším souhlasem nebo bez něj. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stumari nesmíte postoupit ani delegovat žádná práva nebo povinnosti podle Podmínek použití nebo Zásad ochrany osobních údajů a jakékoli neoprávněné přiřazení a delegování vámi je neplatné.

 

 1. Nadpisy oddílů a shrnutí nezávazné. V celé této dohodě každá část obsahuje názvy a stručné shrnutí následujících smluvních podmínek. Názvy těchto oddílů a stručné shrnutí nejsou právně závazné.

 

 1. Kompletní dohoda. Tyto Podmínky použití společně se Zásadami ochrany osobních údajů na adrese https://www.Stumari.com/privacypolicy představují úplné a výhradní prohlášení o dohodě mezi vámi a společností Stumari. Tato Smlouva nahrazuje jakýkoli návrh nebo předchozí dohodu ústní nebo písemnou a jakoukoli jinou komunikaci mezi vámi a společností Stumari týkající se předmětu této Dohody. Tuto dohodu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněným výkonným ředitelem Stumari nebo zveřejněním revidované verze Stumari.

 

 1. Oprávnění ke smlouvě. Prohlašujete a zaručujete, že pokud jste jednotlivec, máte zákonný věk pro uzavření závazné smlouvy; nebo že pokud se registrujete jménem subjektu, jste oprávněni uzavřít a zavázat se k těmto Podmínkám používání a zaregistrovat se ke Službě.

 

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití, porozuměli Podmínkám použití a budete těmito podmínkami vázáni.

 

Stumari, LLC. Podmínky použití

Účinné od 11. července 2018

Souhrn podmínek použití

Pro vaše pohodlí nabízí společnost Stumari toto shrnutí našich podmínek použití v nezávazném souhrnném formátu a úplné právně závazné podmínky použití bezprostředně následující po tomto shrnutí podmínek použití. Pochopte prosím, že to není úplný přehled podmínek používání Stumari; je to náhled významných uživatelských práv a povinností. Pečlivě si přečtěte celý dokument Podmínky používání. Dále si uvědomte, že přístupem nebo používáním kterékoli části této webové stránky Stumari souhlasíte s tím, že se stanete vázáni našimi úplnými podmínkami použití stanovenými bezprostředně po shrnutí podmínek používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami našich úplných podmínek použití, pak nemusíte mít přístup na web Stumari nebo používat kteroukoli z našich služeb.

 • Stumari poskytuje platformu pro spolupráci a komunikaci mezi právními profesionály („Konzultativní uživatelé“) a Uživateli, kteří hledají právní pomoc („Právní klienti“). Stumari není právnickou firmou, právním poradcem ani agenturou práce a nezaručuje výsledky. Používejte prosím Stumari zodpovědně a přečtěte si více o naší službě v části 2 níže.

 

 • Jste zodpovědní za bezpečnost svého účtu a za veškeré činnosti, které se na vašem účtu odehrávají. Přečtěte si více o odpovědnosti uživatelů v části 3 níže.

 

 • Určité chování, například použití služby pro nezákonnou činnost, není na Stumari povoleno. Přečtěte si více o chování uživatelů v části 4 níže.

 

 • Určitý obsah, například výhružné příspěvky nebo obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví jiné strany, není na Stumari povolen. Stumari má právo odstranit Uživatelem generovaný obsah, který porušuje naše zásady. Přečtěte si více o obsahu generovaném uživateli v části 5 níže.

 

 • Stumari's Consultant Users řídí některé zvláštní podmínky. Například:
 • Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari.
 • Se společností Stumari nevzniká žádný vztah mezi právníkem a klientem a nevzniká žádná povinnost zachovávat důvěrnost díky používání Stumari webových stránek, včetně zveřejňování pracovních míst.
 • Vztah právník-klient může být vytvořen použitím služby mezi právními klienty a uživateli konzultantů.
 • Konzultativní uživatelé jsou výhradně odpovědní za zajištění toho, aby veškeré informace, žádosti nebo reklamy, které zveřejňují na webových stránkách Stumari, byly v souladu se všemi platnými zákony a pravidly profesionálního chování.
 • Stumari neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o právní způsobilost, způsobilost nebo kvalitu poradenských uživatelů, kteří mohou být uvedeni na našem webu.

 

 • Uživatelé konzultantů mohou vytvořit a udržovat profil na webových stránkách Stumari. Zatímco společnost Stumari vyvíjí komerčně přiměřené úsilí, aby potvrdila licenci Konzultančního uživatele k praktikování práva, Stumari nevydává žádné prohlášení o pozadí nebo kvalifikaci Konzultačního uživatele.
 • Konzultant Uživatel se může stát „Ověřeným Konzultantem Uživatele“ poskytnutím Stumari s dodatečným ověřením, že je aktivním, licencovaným právníkem a je v dobrém stavu k výkonu práva. Uživatelé s ověřeným poradcem mohou také zaplatit poplatek za přístup k dalším službám Stumari a nástrojům pro správu praxe. Společnost Stumari neschvaluje ani nedoporučuje Konzultační uživatele a je odpovědností Zákonného klienta, aby přijal preventivní opatření před tím, než najme Konzultačního uživatele pro legální práci.
 • Neexistují žádné náklady pro právní klienty, kteří zveřejní žádost o práci na Stumari nebo používají jakýkoli z online nástrojů nebo dokumentů Stumari. Na faktury placené prostřednictvím Stumari se může vztahovat poplatek za služby nebo zpracování (např. Poplatek za kreditní kartu).

 

Přečtěte si více o uživatelích konzultantů v části 6 níže.

 

 • Společnost Stumari dodržuje ustanovení o bezpečném přístavu podle zákona o autorských právech (Digital Millennium Copyright Act). Pokud se domníváte, že materiály umístěné na Stumari nebo na ně odkazuje Stumari, porušují vaše autorská práva, doporučujeme vám to oznámit Stumari v souladu se zásadami Stumari's Digital Millennium Copyright Act. Přečtěte si více o Stumariho DMCA politice v části 8 níže.
 • Stumari vám může v rámci své služby posílat e-maily. Můžete se odhlásit z e-mailové komunikace. Přečtěte si více o e-mailové komunikaci v části 10 níže.
 • Stumari může tyto podmínky kdykoli změnit. Společnost Stumari vás však bude informovat o významných změnách podmínek zveřejněním oznámení na své domovské stránce a / nebo odesláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste společnosti Stumari poskytli při registraci. Přečtěte si více o úpravě těchto podmínek použití v části 17 níže.
 • Další informace o uživatelských právech na Stumari naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Stumari.

 

Další informace naleznete v úplných podmínkách.

 

Děkujeme, že jste si vybrali Stumari jako platformu pro své právní zkušenosti. Následující podmínky použití upravují veškeré používání služby prostřednictvím webu umístěného na adrese https://www.Stumari.co a veškerého obsahu, služeb a produktů dostupných na webu nebo prostřednictvím webu. Chápeme, že čtení smluvních podmínek je fuška, ale před použitím webu Stumari si tuto smlouvu pozorně přečtěte. Diskutuje o povaze Stumariho služby; pravidla Stumari očekává, že uživatelé budou dodržovat naše webové stránky a jejich služby; vztah mezi Stumari, našimi uživateli a našimi konzultantskými uživateli; a právní podrobnosti, které řídí tato pravidla a vztahy. Protože se jedná o tak důležitou smlouvu mezi námi a vámi, našimi uživateli, snažili jsme se, aby to bylo co nejjasnější a nejpříjemnější pro uživatele.

 

Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné z našich služeb. Web je k dispozici pouze pro osoby, které mají nejméně 18 let.

______________________________________________________________________

 

Podmínky používání Stumari

 

Definice. Následující termíny jsou používány v těchto Podmínkách použití a mají konkrétní význam. Měli byste vědět, co znamenají jednotlivé podmínky.

 

 1. Pojem „služba“ označuje služby poskytované Stumari, mimo jiné včetně přístupu do online komunity Stumari; komunikační nástroje; řešení pro správu a ukládání dokumentů; a platební služby. Stumari neposkytuje advokátní službu ani neslouží jako agentura práce. Poskytujeme místo, kde se naši uživatelé setkávají a vyměňují si informace s našimi konzultantskými uživateli.
 2. Pojem „Smlouva“ (na který se zde také může odkazovat jako na „Podmínky použití“) společně odkazuje na všechny podmínky a oznámení obsažené nebo odkazované v tomto dokumentu.
 3. „Web“ označuje web společnosti Stumari na adrese https://www.Stumari.com, všechny podstránky a subdomény a veškerý obsah, služby a produkty dostupné na těchto webových stránkách.
 4. „Stumari“, „my“ a „nás“ se vztahují na společnost Stumari, Inc., jakož i na naše přidružené společnosti, ředitele, dceřiné společnosti, důstojníky a zaměstnance. Uživatelé konzultantů nejsou součástí Stumari.
 5. „Uživatel“, „vy“ a „váš“ se vztahují na osobu, společnost nebo organizaci, která navštívila nebo používá web a / nebo službu. Uživatel může být právním klientem, konzultantem nebo obojí.
 6. „Konzultativní uživatelé“ se vztahují na registrované uživatele konzultantů v právní oblasti, kteří mohou prostřednictvím Služby komunikovat a poskytovat smluvní nebo konzultační práce právním klientům nebo ostatním konzultantským uživatelům. Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari. Další informace o konzultantských uživatelích naleznete v části 6 této smlouvy.
 7. „Právní klienti“ se vztahují na 1) Uživatelé, kteří předkládají žádosti o návrhy od konzultantských uživatelů na poskytování právních služeb za poplatek („pracovní místa“); a 2) uživatelé, kteří uzavírají smlouvu s konzultantskými uživateli o další práci, která může pro účely oddílu 7 níže zahrnovat trvalé zaměstnání, nad rámec počátečního zaměstnání, které navázalo vztah poradce a právního klienta. Konzultativní uživatelé mohou předkládat návrhy („Nabídky“) na takováto pracovní místa a mohou také stanovit podmínky vztahu s právním klientem prostřednictvím podepsaného závazkového dopisu nebo jiné písemné dohody. Další informace o pracovních pozicích, nabídkách a právních klientech naleznete v části 6 (b)
 8. „Obsah“ znamená obsah představovaný nebo zobrazený prostřednictvím Webu, včetně, bez omezení, textu, dokumentů, informací, dat, článků, názorů, obrázků, fotografií, grafiky, softwaru, aplikací, videozáznamů, zvukových záznamů, zvuků, návrhů, funkcí, a další materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách. Obsah zahrnuje, aniž by byl výčet omezující, obsah vytvořený uživatelem, který může být předložen kterýmkoli uživatelem Stumari (legálním klientem nebo konzultantem).

 

 1. O službě Stumari.

Služba Stumari je platforma pro spolupráci a komunikaci mezi právníky a osobami hledajícími právní pomoc. Služba Stumari poskytuje přístup k virtuální komunitě profesionálních konzultantských uživatelů Stumari; snadná spolupráce prostřednictvím nástrojů pro správu komunikace Stumari; správa a ukládání dokumentů; a jednoduché a bezpečné platební a fakturační nástroje.

 

 1. Stumari není právnická firma. Stumari nenabízí právní zastoupení. Stumari nenabízí žádnou právní radu, právní stanoviska, doporučení, doporučení nebo poradenství. Uživatelé konzultantů nejsou zaměstnanci ani agenti Stumari. Společnost Stumari není zapojena do dohod mezi uživateli ani do jejich zastupování. Společnost Stumari v žádném případě nenese odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakéhokoli Konzultujícího uživatele, který pro vás poskytuje poradenské služby.

 

 1. Stumari není právním poradcem nebo agenturou práce. Stumari není právním poradcem nebo agenturou práce. Společnost Stumari nevybere ani neschvaluje žádného jednotlivého Konzultančního uživatele k opravě právního klienta. Přestože společnost Stumari vynakládá komerčně přiměřené úsilí k potvrzení toho, že registrovaní konzultovaní uživatelé jsou licencovanými právníky, neposkytujeme žádnou záruku, záruku ani prohlášení, pokud jde o zákonnou způsobilost, způsobilost, kvalitu nebo kvalifikaci žádného konzultujícího uživatele. Stumari nezaručuje ani nezaručuje, že jsou Konzultativní uživatelé pojištěni v pojištění profesní odpovědnosti. Společnost Stumari doporučuje zákonným klientům, aby před přijetím odborné rady prozkoumali každého konzultanta.

 

 1. Stumari nezaručuje žádné ze svých Uživatelů. Stumari jednoduše poskytuje platformu, na které mohou ti, kteří hledají právní pomoc, komunikovat a obchodovat s právnickými profesionály. Společnost Stumari neschvaluje žádného ze svých Konzultantních uživatelů a neschvaluje prohlášení, která Konzultanti na platformě dělají. Stumari nezastupuje, pokud jde o kvalifikaci poskytovatelů právních služeb, kteří nejsou právními zástupci.

 

 1. Stumari nezaručuje výsledky. Právní klienti mohou čas od času podávat recenze konzultantských uživatelů; tyto recenze nepředstavují záruku, záruku ani předpověď ohledně výsledku jakékoli budoucí právní záležitosti. Společnost Stumari nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli obsah vytvořený uživatelem nebo právní radu, se kterou se setkáte na webových stránkách nebo prostřednictvím webu, a jakékoli použití nebo spoléhání se na obsah generovaný uživatelem nebo právní poradenství je výhradně na vaše vlastní riziko.

 

 1. Použití Stumari nevytváří vztah advokát-klient se společností Stumari. Stumari nenabízí právní poradenství ani služby. Účelem jakéhokoli použití služby Stumari není a nezakládá vztah advokát-klient. Jakákoli komunikace prostřednictvím Stumari nesmí být považována za důvěrnou. Stumari nezodpovídá za jednání nebo opomenutí jakéhokoli Konzultujícího uživatele, který pro vás poskytuje poradenské služby.

 

 

 1. Odpovědnosti uživatele. Vy a vy sami jste zodpovědní za svůj účet a za vše, co se stane, když jste přihlášeni nebo používáte svůj účet. Vaše bezpečnost je vaší odpovědností.

 

 1. Zabezpečení uživatelského účtu. Pokud se zaregistrujete ke Službě, vytvoříte si personalizovaný účet, který obsahuje jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup ke Službě a přijímání zpráv od Stumari. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se na účtu vyskytují, a za jakékoli další akce související s tímto účtem. Souhlasíte, že budete Stumari okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Neodpovídáme za žádné závazky, ztráty ani škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného výpočetního zařízení a / nebo účtu. “

 

 1. Vztah s konzultantskými uživateli. Protože nemůžeme zaručit vhodnost kteréhokoli z našich konzultantských uživatelů pro vaše konkrétní potřeby, doporučujeme právním klientům, aby před přijetím odborné rady provedli průzkum jakéhokoli konzultanta. Právní klienti mohou také požádat o písemnou smlouvu o právní angažovanosti, která stanoví podmínky, rozsah, omezení a podmínky zastoupení.

 

 1. Žádné spoléhání se na obsah generovaný uživateli. Obsah generovaný uživatelem zveřejněný na webových stránkách, například blogové příspěvky, je poskytován pouze pro informační účely, a to bez jakékoli záruky, že obsah generovaný uživatelem je pravdivý, správný nebo přesný. Obsah generovaný uživateli nenahrazuje odborné právní poradenství ani nabádání k poskytování právních rad ohledně konkrétních skutečností. Neměli byste odkládat nebo vzdát se hledání právního poradenství nebo ignorovat odborné právní poradenství založené na obsahu generovaném uživateli. Zpoždění při hledání takové právní rady by mohlo mít za následek vzdání se jakýchkoli nároků, které můžete mít, v závislosti na použitelných ustanoveních o omezení. Obsah generovaný uživateli není regulován žádným státním nebo národním advokátním sdružením.

 

 1. Dodržování zákonů. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte pravomoc zavázat se k této dohodě a máte ve své jurisdikci zákonný věk; (ii) vaše užívání služby bude výhradně pro účely, které jsou povoleny touto dohodou; (iii) vaše používání služby neporuší ani nezneužije práva duševního vlastnictví třetí strany; a (iv) vaše používání služby bude v souladu se všemi místními, státními a federálními zákony, pravidly a předpisy a se všemi ostatními zásadami společnosti Stumari.

 

 1. Použití a chování omezení. Službu můžete používat, pokud dodržujete několik základních pravidel. Následující Omezení používání a Omezení chování jsou základní pravidla, která uživatelé očekávají při používání Služby. Nejsme zodpovědní za obsah, který uživatelé zveřejňují, a pokud máme, máme právo uzavřít účty.
 2. Zakázaný obsah. Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebudete přenášet žádný obsah (včetně softwaru, textu, obrázků nebo jiných informací), který by jej obsahoval
 3. je nezákonná nebo propaguje protiprávní činnost
 4. hanobí, obtěžuje, zneužívá, ohrožuje nebo podněcuje násilí vůči jednotlivci nebo skupině

iii. je pornografický, diskriminační nebo jinak pronásleduje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnicity, věku nebo zdravotního postižení

 1. je spam, je generován strojem nebo náhodně, představuje neoprávněnou nebo nevyžádanou reklamu, řetězová písmena, jakoukoli jinou formu neoprávněného vyžádání nebo jakoukoli formu loterie nebo hazardních her;
 2. obsahuje nebo instaluje viry, červy, malware, trojské koně nebo jiný obsah, který je navržen nebo určen k narušení, poškození nebo omezení fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo k poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli datům nebo další informace jakékoli třetí strany;
 3. porušuje jakékoli vlastnické právo jakékoli strany, včetně patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv, práva na publicitu nebo jiných práv

vii. zosobňuje jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně kteréhokoli z našich zaměstnanců nebo zástupců; nebo

viii. porušuje soukromí jakékoli třetí strany.

 

 1. Uživatelé musí být starší 18 let. Prohlašujete, že jste starší 18 let. Stumari nezacílí náš obsah na děti nebo mládež do 18 let a v naší službě nepovolujeme žádné uživatele do 18 let. Pokud se dozvíme o Uživateli mladším 18 let, účet tohoto uživatele okamžitě ukončíme.

 

 1. Žádná odpovědnost za uživatelské interakce; Stumari může monitorovat interakce. Jakákoli odpovědnost, ztráta nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku jakýchkoli interakcí uživatele, včetně, aniž by byl výčet omezující, zveřejňování pracovních míst, které zadáte nebo obdržíte v souvislosti s používáním služby, je výhradně na vás. Podle našeho uvážení můžeme my nebo technologie, které používáme, sledovat a / nebo zaznamenávat vaše obecné interakce se Službou, ne však specifika vašich právních interakcí.

 

 1. Právo na ukončení účtů. Máme právo (i když ne povinnost) na základě našeho výhradního uvážení rozhodnout, zda je jakékoli chování Uživatele vhodné a zda je v souladu s těmito Podmínkami použití, nebo ukončit nebo odepřít přístup a použití Služby kterémukoli Uživateli pro jakékoli důvod, s nebo bez předchozího upozornění.

 

 1. Uživatelem vytvořený obsah. Vlastníte svůj obsah, ale povolujete nám k němu určitá práva, abychom mohli zobrazovat a sdílet obsah, který zveřejníte. Máme právo odstranit obsah, pokud to potřebujeme.

 

 1. Odpovědnost za obsah generovaný uživateli. Během používání služby („Uživatelem generovaný obsah“) můžete vytvářet obsah, psaný nebo jinak. Jste výhradně zodpovědní za obsah jakéhokoli poškození generovaného uživatelem vytvořeného obsahu, který zveřejníte, nahrajete, propojíte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služby, a to bez ohledu na formu tohoto obsahu. Jakákoli odpovědnost, ztráta nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku použití jakéhokoli obsahu generovaného uživatelem, který zpřístupníte nebo k němu získáte přístupem v důsledku používání služby, je výhradně na vás. Nejsme odpovědní za jakékoli veřejné zobrazení nebo zneužití vašeho obsahu generovaného uživatelem.

 

 1. Právo na příspěvek. Prohlašujete a zaručujete, že máte právo zveřejnit veškerý obsah generovaný uživatelem, který odešlete. Konkrétně zaručujete, že jste plně dodrželi jakékoli licence třetích stran týkající se obsahu generovaného uživateli a že jste podnikli veškerá nezbytná opatření, abyste koncovým uživatelům předali všechny požadované podmínky.

 

 1. Stumari může upravovat nebo odebírat obsah. Máme právo (i když ne povinnost), podle našeho výhradního uvážení, rozhodnout, zda je jakýkoli obsah vytvořený uživatelem vhodný nebo v souladu s těmito podmínkami použití, nebo odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, který podle našeho rozumného názoru , porušuje jakékoli zásady společnosti Stumari nebo je jakýmkoli způsobem škodlivá, nevhodná nebo nevhodná. Stumari si dále vyhrazuje právo provádět formátování a úpravy a měnit způsob, jakým se jakýkoli obsah generovaný uživatelem zobrazuje na webových stránkách.

 

 1. Vlastnictví obsahu generovaného uživateli. S výjimkou obsahu, který pochází ze Stumari, nenárokujeme vlastnictví veškerého obsahu, který je přenášen, uložen nebo zpracován ve vašem účtu. Zachováte si veškeré vlastnictví, kontrolu a odpovědnost za obsah generovaný uživatelem, který zveřejníte. Přístup k obsahu generovanému uživateli můžete ovládat prostřednictvím nastavení vašeho uživatelského účtu.

 

 1. Udělení licence. Pouze proto, aby společnost Stumari mohla přiměřeně používat obsah, který nahráváte do služby, aniž byste porušili jakákoli práva, která v ní máte, udělujete nám následující práva: zveřejněním jakéhokoli obsahu prostřednictvím webových stránek výslovně udělíte společnosti Stumari a našim nástupcům celosvětový, sublicencovatelný, plně - placená a bezplatná a nevýhradní licence k používání, reprodukci, zobrazování, úpravám, přizpůsobení, distribuci a provádění obsahu v souvislosti s obchodním účelem Stumari. Tato licence nezaručuje společnosti Stumari právo prodávat obsah vytvářený uživateli ani jinak jej šířit mimo naše webové stránky. Tato licence skončí v okamžiku odstranění obsahu z webových stránek.

 

 1. Konzultativní uživatelé. Uživatelé konzultantů jsou nezávislí právníci, kteří nabízejí poradenské služby pro potenciální právní klienty. Nejsou zaměstnanci Stumari.

 

 1.     Žádný vztah mezi právníkem a klientem prostřednictvím používání webových stránek. Použití webové stránky Stumari nesmí vytvářet vztah právník-klient s uživateli konzultantů. Informace zveřejněné nebo zpřístupněné na nebo prostřednictvím Webu, včetně, bez omezení, všech odpovědí na právní otázky zveřejněné na Webu; informace v průvodcích a dokumentech Stumari; informace zveřejněné na webových stránkách; nebo informace zaslané uživateli v nevyžádané zprávě nejsou zamýšleny jako právní poradenství, nejsou důvěrné a nevytvářejí vztah advokát-klient. Je považován za obsah generovaný uživateli.

 

 1. Vztah právník-klient pomocí služby. Vztah právník-klient může být vytvořen pouze použitím služby mezi uživateli a konzultantskými uživateli. Právní klienti mohou zveřejňovat zakázky prostřednictvím služby. Uživatelé konzultantů mohou před přijetím nabídnout nabídky a sjednat podrobnosti o těchto zakázkách. Po přijetí je rozsah zastoupení Konzultančního uživatele přísně omezen na záležitost dohodnutou v Nabídce, pokud zákonný klient a Konzultant Uživatel následně formálně neuzavřou své ujednání prostřednictvím podepsaného závazkového dopisu nebo jiné písemné dohody, v takovém případě by poslední písemná dohoda mají přednost před dříve přijatým návrhem. Nabídka nenahrazuje osobní ani telefonickou konzultaci s právním zástupcem oprávněným vykonávat ve vaší jurisdikci váš konkrétní právní problém a neměli byste se spoléhat na informace obsažené v nabídce jako právní radu. Společnost Stumari vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila soukromí nabídek a dalších osobních zpráv v naší službě, ale nemůže zaručit důvěrnost. Komunikace vyžadující důvěrnost by měla probíhat mimo službu Stumari, například telefonicky.

 

 1. Odpovědnosti uživatele. Konzultativní uživatelé jsou výhradně odpovědní za to, že veškeré informace, nabídky nebo reklamy, které zveřejňují nebo umístí na web, včetně, aniž by byl výčet omezen, na obsah generovaný uživatelem, a veškerá komunikace, kterou mohou s potenciálními klienty prostřednictvím webu nebo služby, plně dodržovat veškerá příslušná práva a pravidla profesního chování, včetně těch, která se týkají neautorizované praxe práva a těch, která upravují formu, způsob nebo obsah komunikace s klienty, reklamu nebo jiné záležitosti.

 

 1. Platba konzultantských uživatelů. Určité konkrétní podmínky upravují Konzultativní uživatele a platby.

 

 1.          Stumari není smluvní stranou. Právní klienti mohou uzavírat smlouvy s uživateli konzultantů zasíláním a přijímáním pracovních míst. Tyto smlouvy jsou výhradně mezi právním klientem a konzultantem. Stumari nebude stranou žádných smluv o Zaměstnání zadaných prostřednictvím naší Služby, ledaže by byl vyslán důstojníkem Stumari. Stumari usnadňuje tyto smlouvy tím, že dodává platformu pro správu komunikace a platební nástroje.

 

 1.         Všechny právní poplatky jsou placeny konzultantům. Stumari neposkytuje právní služby a neúčtuje poplatky za právní služby. Platby uhrazené konzultantům prostřednictvím fakturační platformy Stumari jsou převáděny přímo na platební účet konzultanta, snížené o veškeré související poplatky za služby a zpracování (např. Poplatky za kreditní karty).

 

iii. Uživatelé konzultantů obdrží platbu prostřednictvím služby za všechny uživatelské transakce. Uživatelé konzultantů, kteří prostřednictvím služby dostávají úlohy, obdrží prostřednictvím služby platby za všechny transakce související s tímto uživatelem, včetně následných transakcí, které nemusí nutně souviset s původní úlohou. Pokud právní klient není ochoten nebo není schopen provést platbu prostřednictvím služby Stumari, souhlasí konzultant s oznámením společnosti Stumari o jakékoli nové platební dohodě. Platba právním klientem uživateli konzultantů, prováděná mimo službu bez předchozího oznámení společnosti Stumari, představuje úplné vzdání se obou stran záruky záruky / ochrany sporu společnosti Stumari, jak je uvedeno v oddílech 14 a 15 níže, i když se mohou vztahovat k předchozím platby provedené v rámci služby.

 

 1. Propagační kódy a úvěry. Stumari může podle svého výhradního uvážení vytvářet propagační kódy, které mohou být odkoupeny za úvěr na účtu nebo jiné funkce nebo výhody související se službami konzultantského uživatele, s výhradou následujících podmínek a jakýchkoli dalších podmínek, které Stumari stanoví na základě propagačního kódu ( „Propagační kódy“). Určité konkrétní podmínky upravují Konzultativní uživatele a platby.
 2.          Použití propagačních kódů neznamená vztah advokát-klient. Čas od času mohou mít právní klienti přístup ke slevám poskytovaným společností Stumari, které částečně využívají prostředky společnosti Stumari k úhradě části zákonných poplatků zaplacených právními klienty konzultantům. Použití takových kuponů neznamená žádný vztah mezi právníkem a klientem mezi společností Stumari a uživateli konzultantů, kde je kupón použit pro jakékoli placené faktury od právního klienta.
 3. Propagační kódy musí používat zamýšlené publikum pro zamýšlený účel a zákonným způsobem.

 

Propagační kódy nesmějí být žádným způsobem duplikovány, prodávány nebo převáděny ani zpřístupňovány široké veřejnosti (ať už jsou zveřejněny na veřejném fóru nebo jinak), pokud to Stumari výslovně nepovolí. Propagační kódy nemají žádnou peněžní hodnotu a společnost Stumari jej může kdykoli z jakéhokoli důvodu vypršet nebo deaktivovat před použitím. Společnost Stumari si vyhrazuje právo zadržet nebo odečíst kredity nebo jiné funkce nebo výhody získané použitím propagačních kódů vámi nebo jiným uživatelem v případě, že společnost Stumari zjistí nebo se domnívá, že použití nebo vykoupení propagačního kódu bylo chybné, podvodné, nezákonné nebo porušující příslušné podmínky propagačního kódu.

 

 1. Uživatelské nabídky zaměstnání konzultantům.

 

7.1      Poplatek za úspěch v zaměstnání.  V případě, že konzultující uživatel přijme nabídku zaměstnání („Kryté zaměstnání“) učiněnou uživatelem (každý „Uživatel zaměstnavatele“), ať už na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, během nebo v období osmnácti (18) měsíců (takové období, dále jen „období kryté nabídky“) poté, co konzultující uživatel zahájí počáteční úlohu tohoto uživatele (každá, „krytá nabídka“), platí následující podmínky:

 

 1. Pro konzultanty.

Každý konzultující uživatel souhlasí s tím, že (1) pokud obdržíte krytou nabídku, musíte neprodleně informovat společnost Stumari o počátečním datu krytého zaměstnání („datum zahájení“) a klíčové podmínky této kryté nabídky (a neprodleně písemně oznámit společnosti Stumari toto datum zahájení nebo nabídkové podmínky se kdykoli změní), (2) poskytnete společnosti Stumari (a) kopii plně provedené Pokryté nabídky nebo (b) vyhotoví dokument mezi vámi, uživatelem zaměstnavatele a Stumari, který uvádí materiál pracovní podmínky, včetně, mimo jiné, data zahájení a náhrady, okamžitě po podpisu nabídkového dopisu s krytým zaměstnáním mezi vámi a uživatelem zaměstnavatele („datum účinnosti“), jak o to písemně požádal Stumari, a (3) vy po ukončení pracovního poměru jako zaměstnanec neprodleně písemně oznámí Stumari v případě, že (a) uživatel zaměstnavatele ukončí vaše kryté zaměstnání na základě neuspokojivého výkonu do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy vaše kryté zaměstnání nebo (b) dobrovolně ukončíte své kryté zaměstnání do devadesáti (90) dnů ode dne zahájení krytého zaměstnání. V případě, že se před datem zahájení buď vy, nebo uživatel zaměstnavatele rozhodnete nezačínat pracovní poměr zamýšlený krytou nabídkou, musíte o tom Stumari neprodleně písemně informovat.

 

 1. Pro zaměstnavatele.

Pokud Konzultativní uživatel přijme vaši Krytou nabídku, souhlasíte s tím, že zaplatíte Stumari poplatek za úspěch (každý „Poplatek za úspěch“) rovnající se následujícímu procentu základního platu Konzultačního uživatele stanoveného v Zakryté nabídce („Základna Konzultačního uživatele“). Plat “), přičemž tato částka je splatná nejpozději do třiceti (30) dnů po datu zahájení a jinak v souladu s první větou každého oddílu 13.b. a oddíl 13.d. této smlouvy:

Pokud k datu zahájení dojde následující den nebo dříve po zahájení počátečního základu zaměstnavatele, konzultanta, uživatele, pracovní pozice, procenta platu

1-182 dní 15%

183-365 dní 10%

366-550 dní 5%

≥ 551 dní 0%

 

Přijetím těchto Podmínek používání uživatel zaměstnavatel souhlasí s tím, že společnost Stumari je oprávněna okamžitě vyfakturovat účet uživatele zaměstnavatele za všechny Úspěšné poplatky splatné společnosti Stumari podle této smlouvy a že není vyžadováno žádné další oznámení ani souhlas.

 

 

7.2 Ustanovení o poplatcích za úspěch.

 

Bez ohledu na výše uvedené, v případě sporu o poplatek za úspěch, pokud uživatel zaměstnavatele může prokázat, že zaměstnavatel uživatel měl aktivní proces (jak je definován níže) s konzultantem před použitím webu a / nebo služby Stumari (např. Konzultant uživatele) Pokud již byl zahájen pohovor s uživatelem zaměstnavatele a tento proces nebyl ukončen, nebo uživatel zaměstnavatele obdržel životopis konzultanta od pracovní agentury nebo ředitele a byl aktivně zvažován uživatelem zaměstnavatele), může být uživatel zaměstnavatele osvobozen od placení poplatku za úspěch. Konečné rozhodnutí o tom, zda uživatel zaměstnavatele za akceptovanou krytou nabídku dluží za poplatek za úspěch, však bude na uvážení Stumari. Pro účely této smlouvy se „aktivním procesem“ rozumí nepřetržitá přímá, interaktivní komunikace v aktivním náborovém nebo náborovém kontextu, pokud nebylo učiněno rozhodnutí o pozastavení nebo odmítnutí uchazeče do tří (3) měsíců před použitím web a / nebo služby pro konzultujícího uživatele, který existuje v systému sledování žadatelů uživatele zaměstnavatele nebo který byl předložen náborovou agenturou.

 

POKUD JSTE ZAMĚSTNANCI, který používá náš web a / nebo službu, souhlasíte s těmito ustanoveními o poplatcích za úspěch. Pokud s některým z těchto ustanovení nesouhlasíte, zrušte prosím okamžitě svůj účet a přestaňte používat náš web a služby VAŠE POVINNOST VYPLATIT JAKÉKOLI ÚSPĚŠNÉ POPLATKY PŘEHLÍŽE ŽÁDNÉ UKONČENÍ NEBO ÚPRAVU TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. Pokud uživatel zaměstnavatele obchází naše stránky a / nebo služby poté, co zjistí uživatele konzultanta prostřednictvím našich stránek a / nebo služeb a následně najme tohoto uživatele konzultanta, bude uživateli zaměstnavatele vyúčtován poplatek za úspěch ve výši 25% základního platu konzultanta Uživatel a Stumari mohou podle svého vlastního uvážení zrušit účet Stumari zaměstnavatele.

 

7.3      Vrácení peněz.

 

Pokud (a) zaměstnavatel uživatel najme konzultanta uživatele a ukončí zaměstnání konzultanta uživatele na základě neuspokojivého výkonu do devadesáti (90) dnů od data zahájení, (b) konzultant uživatele dobrovolně ukončí své zaměstnání do devadesáti (90) dnů Datum zahájení, nebo (c) Uživatelský konzultant nezačne pracovat, protože se buď Zaměstnavatel nebo Uživatelský konzultant rozhodne nezahájit pracovní poměr zamýšlený v Zakryté nabídce (každý, „Událost ukončení“), na základě písemného přijetí a potvrzení takových informací, Stumari plně vrátí zaměstnavatelskému uživateli poplatek za úspěch související s ukončujícím uživatelským konzultantem.

 

 1. Obsah třetích stran. Na webových stránkách společnosti Stumari může být obsah třetích stran, například blogové příspěvky napsané jinými uživateli nebo odkazy na jiné webové stránky. Protože nemůžeme kontrolovat tento obsah, neneseme odpovědnost za tento obsah ani za weby, na které může obsah odkazovat.

 

 1. Přístup k obsahu třetích stran. Prostřednictvím služby budete mít přístup k obsahu, který patří nebo pochází od třetích stran („obsah třetích stran“). Vaše používání služby je souhlasem společnosti Stumari s prezentací tohoto obsahu. Berete na vědomí veškerou odpovědnost za vaše užívání obsahu třetích stran a přebíráte veškerá rizika.

 

 1. Žádná odpovědnost za obsah třetích stran. V rámci této služby vám může Stumari poskytnout vhodné odkazy na webové stránky třetích stran a další formy obsahu třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány jako laskavost předplatitelům služeb. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami nebo obsahem třetích stran ani propagacemi, materiály, informacemi, zbožím nebo službami, které jsou na nich dostupné. Odkazem na takový obsah nepředstavujeme ani nenaznačujeme, že přijímáme nebo schvalujeme, ani za ně neseme odpovědnost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení učiněného jinými stranami než Stumari. Nejsme odpovědní za žádný obsah třetích stran přístupný prostřednictvím našeho webu. Pokud se rozhodnete opustit web a přistupovat k obsahu třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že naše smluvní podmínky a zásady již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady jakéhokoli takového obsahu, včetně postupů shromažďování osobních údajů a údajů.

 

 1. Žádné oprávnění k použití obsahu třetích stran. Tato smlouva vás neopravňuje k distribuci, veřejnému zobrazování, veřejnému výkonu, zpřístupnění, změně nebo jinému použití jakéhokoli obsahu třetích stran, s výjimkou případů povolených podmínkami Stumari.

 

 1. Porušení autorských práv a zásady DMCA. Pokud se domníváte, že materiál, který se nachází na Stumari nebo je s ním spojen, porušuje vaše autorská práva, oznámte to Stumari v souladu s našimi Zásadami autorského zákona o digitálních tisíciletí.

 

 1. Ukončení opakovaných účtů Infringer. Stumari respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a požaduje, aby naši uživatelé udělali totéž. V souladu s 17 USC 512 (i) amerického zákona o autorských právech ukončíme přístup uživatele k této webové stránce a její používání, pokud je za vhodných okolností uživatel považován za opakovaného porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví. Stumari nebo jiných. Můžeme ukončit přístup pro účastníky nebo uživatele, u kterých se opakovaně zjistí, že poskytují nebo zveřejňují chráněný obsah třetích stran bez nezbytných práv a povolení.

 

 1. Oznámení o odebrání podle zákona DMCA. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo agentem vlastníka autorských práv a věříte, že v jakékoli víře, že jakýkoli materiál poskytovaný na Službu porušuje vaše autorská práva, můžete podat oznámení podle zákona o autorských právech v oblasti digitálních tisíciletí (viz 17 USC 512) („DMCA“) zasláním písemného oznámení o odstoupení ve správném formátu písemně určenému autorskému agentovi Stumari na 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Reakce na oznámení o stažení DMCA. Pokud společnost Stumari přijme opatření v reakci na oznámení o porušení autorských práv, pokusí se v dobré víře kontaktovat stranu, která takový obsah zpřístupnila, prostřednictvím poslední e-mailové adresy, pokud tato strana poskytla společnosti Stumari. Jakékoli oznámení o porušení zákona DMCA může být předáno straně, která obsah zpřístupnila, nebo třetím stranám, jako je ChillingEffects.org.

 

 1. Protioznámení. Pokud se domníváte, že váš obsah vytvářený uživateli, který byl odebrán z webu, neporušuje práva, nebo že máte oprávnění od vlastníka autorských práv, agenta vlastníka autorských práv nebo v souladu se zákonem zveřejňovat a používat vámi odeslaný obsah na web, můžete zaslat správně naformátovaný protioznámení agentovi autorských práv společnosti Stumari pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

 

 1. Reakce na protioznámení DMCA. Pokud protioznámení obdrží agent Stumari pro autorské práva, může Stumari zaslat kopii protioznámení původní stěžující straně a informovat takovou osobu, že může odstranit odstraněný obsah do 10 pracovních dnů. Pokud vlastník autorských práv nepodá žalobu směřující proti soudnímu příkazu proti poskytovateli obsahu, členovi nebo uživateli, bude odstraněný obsah na webu obnoven do 10 až 14 pracovních dnů po obdržení protioznámení.

 

 1. Oznámení o duševním vlastnictví. Stumari si ponechává veškeré vlastnictví našeho duševního vlastnictví, včetně našich autorských práv, patentů a ochranných známek.

 

 1. Žádný převod. Stumari si vyhrazuje vlastnictví všech práv duševního vlastnictví jakéhokoli druhu souvisejících s webovou stránkou a službou, včetně příslušných autorských práv, patentů, ochranných známek a dalších vlastnických práv. Ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použité ve spojení s webovou stránkou a službou mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Tato Smlouva nepřevádí na nás žádné duševní vlastnictví Stumari nebo duševního vlastnictví třetích stran a veškerá práva, nároky a podíl na takovém vlastnictví zůstanou (jak mezi stranami) pouze u nás. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na základě této dohody.

 

 1. Konkrétně Stumari, Stumari.com a všechny ostatní ochranné známky, které se objevují, jsou zobrazeny nebo jsou používány na webových stránkách nebo jako součást služby, jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Stumari, Inc. podle obecných zákonů. Tyto ochranné známky nelze kopírovat. , staženy, reprodukovány, použity, upraveny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného svolení Stumari, s výjimkou nedílné součásti jakékoli autorizované kopie obsahu.

 

 1. E-mailová komunikace. Používáme e-mail a elektronické prostředky, abychom zůstali v kontaktu s našimi uživateli.

 

 1. Vyžaduje se elektronická komunikace. Pro smluvní účely (i) souhlasíte s přijímáním komunikace od Stumari v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste zadali, nebo prostřednictvím Služby; a (ii) souhlasí s tím, že všechny podmínky použití, dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám společnost Stumari poskytuje elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, které by taková komunikace splňovala, kdyby byla písemná. Tato část neovlivní vaše práva, na která se nelze odchýlit.

 

 1. Právní upozornění pro Stumari musí být v psaní. Komunikace prostřednictvím e-mailu nebo soukromého systému zasílání zpráv nepředstavují právní upozornění pro společnost Stumari ani pro žádné z našich důstojníků, zaměstnanců, agentů nebo zástupců v situaci, kdy je oznámení společnosti Stumari vyžadováno smlouvou nebo právními předpisy.

 

 1. Ukončení. Tuto smlouvu můžete kdykoli zrušit a svůj účet zrušit. Ukončení služby Stumari nekončí vztahy mezi právníkem a klientem.
 2. Tuto smlouvu můžete ukončit. Pokud si přejete ukončit tuto smlouvu nebo svůj účet se Službou, můžete jednoduše přestat používat Stumari. Pokud si přejete vymazat data svého uživatelského účtu, kontaktujte prosím Stumari na adrese info@Stumari.com. Budeme si uchovávat a používat vaše informace podle potřeby, abychom splnili naše zákonné závazky, vyřešili spory a vynutili naše dohody, ale kromě zákonných požadavků smažeme celý váš profil do 30 dnů.

 

 1. Stumari může ukončit tuto dohodu. Společnost Stumari může kdykoli ukončit váš přístup ke všem nebo jakýmkoli částem Webu, a to bez udání důvodu, s oznámením nebo bez něj, a to okamžitě.

 

 1. Vztahy mezi právníkem a klientem přežívající ukončení. Ukončení vašeho vztahu se společností Stumari nemá vliv na váš vztah s žádným poradcem nebo klientem, kterého jste si prostřednictvím služby Stumari zachovali. Veškeré zákonné, smluvní a etické povinnosti, povinnosti a odpovědnosti přetrvávají i po ukončení vztahu Stumari.

 

 1. Některá ustanovení přežívají ukončení. Všechna ustanovení této dohody, která by svou povahou měla přetrvávat i po ukončení, budou platná i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

 

 1. Platba a transakce.

 

 1. Platební proces. Platba bude zpracována tak, jak je uvedeno v návrhu a / nebo faktuře a odsouhlaseno právním klientem a konzultantem. Je-li zakázka (nebo její část předem písemně dohodnutá právním klientem a konzultantem) označena jako dokončená konzultantem, Stumari informuje právního klienta, že zakázka (nebo její část jako předem dohodnutá) písemně právním klientem a konzultantem) je kompletní. Právní klient musí poté zaplatit dohodnutou částku nebo požádat o změny. Pokud právní klient do 10 dnů nepodnikne žádné kroky, bude mít společnost Stumari právo účtovat z kreditní karty, bankovního účtu nebo účtu PayPal právního klienta plnou částku dohodnutého poplatku nebo nesporné faktury, včetně příslušné služby nebo zpracování poplatky. Právní klient může podat spory ohledně platby na adresu info@Stumari.com za předpokladu, že bude dodržovat další podmínky uvedené v části 14 (Postupy řešení sporů uživatelů právním klientem-konzultantem).

 

 1. Odpovědnost za platbu. Jste zodpovědní za veškeré poplatky, včetně daní, služeb a poplatků za zpracování, spojené s používáním služby. Používáním Služby souhlasíte s tím, že prostřednictvím Stumari zaplatíte Konzultantovi částku dohodnutou na Nabídkové nebo nesporné faktuře a související poplatky za služby a zpracování, pokud fakturu nezpochybníte zasláním e-mailu na adresu info@Stumari.com a nedodržíte k dalším podmínkám stanoveným v části 15 (Postupy pro řešení sporů uživatelů právního klienta a konzultanta). Jste zodpovědní za to, že nám poskytnete platný platební prostředek.

 

 1. Stumariho odpovědnost. Stumari souhlasí s tím, že vám před účtováním vaší kreditní karty nebo účtu PayPal předloží úplnou fakturu za každý poplatek. Stumari souhlasí s tím, že zaplatí příslušnému konzultantskému uživateli obdrženou částku, sníženou o poplatky za služby nebo zpracování, pokud existují.

 

 1. Platební autorizace. Souhlasem s těmito podmínkami dáváte společnosti Stumari svolení k účtování vaší kreditní karty v souboru, účtu PayPal nebo jiných schválených způsobů platby za poplatky, které společnosti Stumari udělujete ke splnění. V závislosti na specifikacích nabídky vám může Stumari účtovat poplatek jednorázově nebo opakovaně. Souhlasíte se společností Stumari, aby vám účtovala celou částku dluženou každému Konzultativnímu uživateli prostřednictvím Služby, jakož i veškeré příslušné poplatky za služby a zpracování. Abyste se vyhnuli pochybnostem, v případě, že v konkrétním případě konzultující uživatel použije služby pouze k fakturaci za právní služby jiné než ty, které jsou předmětem nabídky, vložením vaší kreditní karty nebo účtu PayPal do souboru u Stumari nebo našeho zpracovatele plateb třetí strany, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se použijí platební podmínky stanovené v tomto oddíle 12.

 

 

 1. Omezená záruka platby pro ověřeného uživatele konzultanta. Stumari garantuje úhradu faktury každého ověřeného konzultanta za dokončení úkolů (nebo jejich části, jak bylo předem písemně dohodnuto právním klientem a konzultantem) pro právnické klienty („omezená záruka platby“ Stumari), s výhradou následující podmínky („Záruční podmínky omezené platby“):

 

 1. Právní klient nesplnil fakturu ověřeného konzultanta uživatele (částku v dolaru, „nezaplacená fakturovaná částka“) do konce desátého (10.) kalendářního dne po předložení faktury (tímto datem je „ Datum splatnosti zákonného klienta “).

 

 1. Uživatel ověřeného konzultanta podal společnosti Stumari písemnou žádost o nezaplacenou částku fakturované částky (i) ve lhůtě dvaceti jedna (21) kalendářních dnů, počínaje dnem bezprostředně následujícím po datu splatnosti právního klienta (dále jen „ověřené Období pro podání žádosti konzultanta uživatele “) a (ii) poskytnout přiměřené podrobnosti o skutečnostech a okolnostech zakázky, včetně veškerých zdůvodnění poskytnutých právním klientem za jeho neprovedení takové platby a / nebo zdůvodnění, které může právník v dobrém víra spekuluje o tom, proč klient odmítá provést platbu (takový požadavek, „Žádost o záruku omezené platby“). Neposlání žádosti o záruku na omezenou platbu v období pro podání žádosti o ověření ověřeného konzultanta znamená trvalé vzdání se práva tohoto konzultanta na jeho právo na obdržení nezaplacené částky od jakékoli osoby nebo subjektu, včetně Stumari a právního klienta. Pokud společnost Stumari na základě svého výlučného a absolutního uvážení rozhodne, že je to komerčně rozumné, může tak pokračovat v úsilí o inkaso s právním klientem, a pokud bude úspěšný, obdrží jeho ověřený konzultant svou část shromážděné částky, minus jakékoli rozumné výdaje na výběry z kapsy Stumari podle bodu 12.e výše.

 

 1. V případě, že uživatel ověřeného konzultanta podá žádost o záruku omezené platby v období pro podání žádosti ověřeného konzultanta, a tato žádost obsahuje informace uvedené v článku 14.b. výše, Stumari se v dobré víře pokusí spolupracovat s právním klientem a ověřeným konzultantem po dobu až sedmi (7) kalendářních dnů od data žádosti o záruku omezené platby (takové období, „sporná otázka související s platbou“) Zprostředkovatelské období “) k vyřešení záležitosti, která je předmětem Žádosti o záruku omezené platby („ Sporná záležitost týkající se platby “). V případě, že sporná záležitost související s platbami bude úspěšně vyřešena během období zprostředkování sporné záležitosti související s platbami, každý z právních klientů, ověřených konzultantů a případně Stumari podnikne dohodnuté kroky k provedení dohodnutých řešení.

 

 1. V případě, že sporná otázka související s platbami zůstane nevyřešena na konci mediačního období sporu týkajícího se platby, nejpozději do sedmého (sedmého) kalendářního dne po skončení mediačního období sporu týkajícího se platby (dále jen v době, kdy je takové rozhodnutí písemně sděleno právnímu klientovi a konzultantovi ověřeného uživatele, „datum určení sporné částky Stumari“), provede společnost Stumari rozhodnutí na základě svého výlučného a absolutního uvážení („rozhodnutí o sporné záležitosti Stumari“) na základě informace dosud poskytnuté uživatelem Verified Consultant a, pokud jsou poskytnuty, právním klientem, o tom, zda povaha a kvalita právních služeb poskytovaných v souvislosti se související zakázkou jsou v souladu s průmyslovými standardy, ustanoveními související nabídky a těmito podmínkami a podmínky. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti související s platbami ve prospěch uživatele ověřeného konzultanta, vrátí Stumari nezaplacenou částku fakturované uživateli ověřenému konzultantovi do sedmi (7) kalendářních dnů po datu stanovení sporné částky Stumari a uživateli ověřeného konzultanta má se za to, že společnost Stumari postoupila všechna svá práva týkající se sporné záležitosti související s platbami. Bez ohledu na to, co je uvedeno v tomto dokumentu nebo v opačném případě, částka dolaru požadovaná podle tohoto oddílu 7 nesmí překročit částku původně sjednanou mezi právním klientem a ověřeným konzultantem ve vztahu k zakázce nebo částku následně odsouhlasenou v podepsaném závazkovém dopise nebo jiném písemná dohoda mezi stranami, a v žádném případě nesmí překročit souhrn 14 5,000 USD za všechny nezaplacené faktury zaslané ověřeným uživatelem konzultanta právnímu klientovi.

 

 1. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti související s platbami ve prospěch právního klienta, právní klient již nebude povinen platit nezaplacenou částku fakturované uživateli ověřenému konzultantovi a bude se mít za to, že mu byla přidělena všechna jeho práva s ohledem na spornou záležitost týkající se plateb společnosti Stumari ke dni stanovení sporné částky Stumari. V takovém případě se bude mít za to, že se uživatel ověřeného konzultanta (i) vzdal svých práv požadovat tyto částky od právního klienta a (ii) má právo zahájit závazné rozhodčí řízení ohledně nezaplacené fakturované částky proti Stumari, která jsou rovnocenná řízením uvedeným v oddíle 21.d. těchto Podmínek (Arbitráž) tím, že společnosti Stumari poskytnete písemné oznámení o svém výkonu tohoto práva do deseti (10) kalendářních dnů po skončení dne určení sporné částky (takové období, dále jen „doba volebního období pro rozhodování sporů“) ). V případě, že Uživatel ověřeného konzultanta nevyužije své právo zahájit rozhodčí řízení v průběhu volebního období pro rozhodování sporů o platbách, má se za to, že se trvale vzdal svého práva na zaplacení nezaplacené částky.

 

 1. Pokud se Stumari dozví, že kreditní karta, účet PayPal nebo jiné schválené způsoby platby právního klienta již nejsou platné, nebo by si Stumari měla být vědoma, že právní klient je bez platného důvodu buď neochotný nebo nemožný provést platbu v případě zakázky nebo jakékoli jiné zakázky nebo nezaplacené faktury na Stumari, Stumari oznámí ověřenému konzultantovi / uživatelům s právním klientem potenciální problém související s platbou (dále jen „oznámení“). Na všechny služby poskytované ověřeným konzultantem před oznámením se vztahuje „Omezená záruka platby“, i když na všechny služby, které provedl ověřený konzultant po oznámení, se nebude vztahovat „omezená záruka platby“. Pokud ověřený uživatel konzultant předloží právnímu zákazníkovi fakturu za služby provedené po oznámení, společnost Stumari bude i nadále usilovat o inkaso platby za služby provedené ověřeným uživatelem konzultanta.

 

 1. Postupy pro řešení sporů s právními poradci ověřenými klientem. V případě, že se právní klient v dobré víře domnívá, že povaha nebo kvalita právních služeb poskytovaných ověřeným konzultantem v souvislosti s příslušným pracovním místem nejsou v souladu s průmyslovými standardy nebo ustanoveními související nabídky nebo těchto podmínek a Podmínky nebo částky fakturované za právní služby poskytované takovým Konzultantem nejsou v souladu s takovou Nabídkou (např. „Sporná záležitost související se službami“), je oprávněn odmítnout platbu jakýchkoli sporných částek, které jsou předmět takové věci („Částky sražené platby“), s výhradou následujících podmínek („Podmínky částky sražené platby“):

 

 1. Do deseti (10) kalendářních dnů od data související faktury (takové období, „období pro oznámení sporu právního klienta“), právní klient zašle společnosti Stumari písemné oznámení, v němž uvede v přiměřených podrobnostech skutečnosti a okolnosti, které jsou základem sporné záležitosti týkající se služeb (každé z nich „Oznámení o sporu týkajícím se služeb“). Pokud Právní klient nepředloží Oznámení o sporu týkajícím se Služeb ve lhůtě pro Oznámení o sporu právního klienta, bude to představovat trvalé vzdání se právního Klienta jeho práva vznést námitku proti částkám Zadržené platby, jejichž částky budou účtovány do spisu Právního klienta kreditní karta, účet PayPal nebo jiné schválené způsoby platby v souladu s částí 13.d. těchto Podmínek používání.

 

 1. V případě, že právní klient podá oznámení o sporu týkajícím se služeb během období oznámení o právním klientovi, bude takový požadavek obsahovat informace uvedené v bodě 15.a. výše, Stumari se v dobré víře pokusí spolupracovat s právním klientem a ověřeným konzultantem po dobu až patnácti (15) kalendářních dnů od data oznámení sporu týkajícího se služeb (takové období, dále jen „spor týkající se služeb“). Období zprostředkování záležitosti “) k vyřešení sporné záležitosti týkající se služeb. V případě, že bude sporná záležitost týkající se služeb úspěšně vyřešena během období zprostředkování sporné záležitosti související se službami, přijme každý z právních klientů, ověřených konzultantů a případně Stumari dohodnuté kroky k provedení dohodnutých řešení.

 

 1. V případě, že sporná otázka týkající se služeb zůstane nevyřešena na konci mediačního období sporu týkajícího se služeb, a to nejpozději do čtrnáctého (14.) kalendářního dne po skončení mediačního období sporu týkajícího se služeb, Stumari učiní rozhodnutí na základě svého výlučného a absolutního uvážení („Rozhodnutí o sporné záležitosti týkající se služeb Stumari“) a na základě výše uvedených informací poskytnutých právním klientem a ověřeným konzultantem, pokud jde o to, zda povaha a kvalita právních služeb poskytnuté v souvislosti se zakázkou, která je předmětem sporné záležitosti týkající se služeb, byly v souladu s průmyslovými standardy, ustanoveními související nabídky a těchto podmínek. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti týkající se služeb ve prospěch ověřeného konzultanta, je právní klient povinen uhradit částky zadržené platby tomuto konzultantovi ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy Právní klient je písemně informován o rozhodnutí o sporné záležitosti týkajícím se služeb Stumari („Oznámení o rozhodnutí o sporné záležitosti týkající se služeb Stumari“). V případě, že právní klient neprovede včasnou platbu, společnost Stumari vrátí částky zadržené platby ověřenému uživateli konzultanta, který převede svá práva na náhradu těchto částek společnosti Stumari, která může na základě vlastního uvážení zpracovat platbu podle k části 13.d a / nebo se rozhodnou uplatnit svá práva a opravné prostředky vůči právnímu klientovi.

 

 1. Pokud Stumari rozhodne o sporné záležitosti týkající se služeb ve prospěch právního klienta, právní klient již nebude povinen platit částky zadržené platby ověřenému uživateli konzultanta a bude se mít za to, že mu byla přidělena všechna jeho práva s ohledem na spornou záležitost týkající se služeb společnosti Stumari. V takovém případě se bude mít za to, že se uživatel ověřeného konzultanta (i) vzdal svých práv požadovat tyto částky od právního klienta a (ii) má právo zahájit závazné rozhodčí řízení ve vztahu k částkám zadržené platby proti Stumari, která jsou rovnocenná řízením uvedeným v oddíle 21.d. těchto Podmínek (Arbitráž) tím, že společnosti Stumari poskytnete písemné oznámení o svém výkonu tohoto práva do deseti (10) kalendářních dnů po datu oznámení o rozhodnutí o sporu týkajícím se služeb (takové období, „Období volby arbitráže související se službami“ “). V případě, že uživatel ověřeného konzultanta nevyužije své právo zahájit rozhodčí řízení v průběhu volebního období arbitráže souvisejícího se službami, má se za to, že se trvale vzdal svého práva na výplatu zadržených plateb. .

V případě, že ověřený poradce a právní klient včas využijí práva stanovená v § 14 a § 15, mají řízení uvedená v § 15 přednost před řízeními uvedenými v § 14 a ověřený uživatel Konzultant souhlasí s tím, že se trvale vzdá svého práva uplatňovat svá práva stanovená v oddíle 13 s ohledem na skutečnosti a okolnosti, které jsou základem sporné záležitosti týkající se plateb. Postupy uvedené v tomto oddíle 15 se v tomto dokumentu označují jako „Alternativní postupy řešení sporů“.

 

 1. Zřeknutí se záruk. Poskytujeme naše služby tak, jak jsou, a neposkytujeme žádné sliby ani záruky ohledně této služby. Přečtěte si prosím pozorně tuto sekci; měli byste pochopit, co lze očekávat.

 

 1. Stumari poskytuje web a službu „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Bez omezení výše uvedeného se Stumari výslovně vzdává všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných nebo zákonných, týkajících se webové stránky a služby, včetně, bez omezení, jakékoli záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu, bezpečnosti, přesnosti a neporušování.

 

 1. Společnost Stumari konkrétně neposkytuje žádnou záruku ani záruku, že informace, které poskytujeme nebo které jsou poskytovány prostřednictvím služby, jsou přesné, spolehlivé nebo správné; že služba splní vaše požadavky; že Služba bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase nebo místě, že Služba bude fungovat nepřetržitě nebo bude zabezpečena; že všechny vady nebo chyby budou opraveny; nebo že Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty. Přebíráte plnou odpovědnost a riziko ztráty vyplývající z použití informací, obsahu nebo jiného materiálu získaného ze služby. Některé jurisdikce omezují nebo nepovolují vyloučení záruky, takže se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

 

 1. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku používání služby nebo vzniklých na základě této smlouvy. Přečtěte si prosím pozorně tuto sekci; omezuje naše závazky vůči vám.

 

 1. V rozsahu povoleném platným právem vám společnost Stumari v žádném případě nebude odpovídat za jakoukoli ušlý zisk, použití nebo údaje nebo za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které však vzniknou v důsledku (i) ) použití, zveřejnění nebo zobrazení obsahu generovaného uživatelem; (ii) vaše použití nebo nemožnost využívat Službu; (iii) obecně Službu nebo software nebo systémy, které ji zpřístupňují; nebo (iv) jakékoli jiné interakce se společností Stumari nebo jiným uživatelem služby, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, a zda byla společnost Stumari informována o možnosti takové škody, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v této dohodě nesplnilo svůj základní účel. Stumari nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění způsobené záležitostmi, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu. Některé jurisdikce omezují nebo nepovolují vyloučení odpovědnosti, takže se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

 

 1. Příjemci třetí strany. Uživatelé konzultantů jsou zamýšlenými příjemci třetích stran z této části podmínek použití. Veškeré právní informace poskytované ve službě slouží pouze pro informační účely. Společnost Stumari a jakýkoli tvůrce obsahu vytvářeného uživateli, který obsahuje právní informace, se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, zákonných nebo jiných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel , v plném rozsahu povoleném zákonem. Stumari ani konzultant nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, náhodných a následných škod, zranění osob / neoprávněné smrti, ušlých zisků nebo škod způsobených ztrátou dat nebo přerušením podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnost používat Službu nebo Uživatelem generovaný obsah, ať už na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jiné právní teorie, a to, zda Stumari nebo přispěvatelé Uživatelem generovaného obsahu jsou upozorněni na možnost takových škod. Stumari ani přispěvatelé obsahu vytvářeného uživateli neodpovídají za žádné zranění osob, včetně smrti, způsobené vaším používáním nebo zneužitím služby nebo obsahu vytvářeného uživateli.

 

 1. Uvolnění a odškodnění.

 

 1. Souhlasíte s tím, že odškodníte a uškodíte společnosti Stumari za jakékoli a veškeré nároky a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z vašeho používání webové stránky a služby, včetně, ale nikoli výhradně, vašeho porušení této smlouvy.

 

 1. Máte-li spor s jedním nebo více uživateli, osvobozujete Stumari od nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých i neznámých, které vyplývají z takových sporů nebo jakýmkoli způsobem s nimi spojené. Pokud máte bydliště v Kalifornii, vzdáváte se kalifornského občanského zákoníku § 1542, který říká: „Obecné propuštění se nevztahuje na pohledávky, které věřitel neví ani nemá podezření, že existuje v jeho prospěch v době provedení propuštění, což pokud jím známý, musí podstatně ovlivnit jeho vypořádání s dlužníkem. “

 

 

 1. Úprava podmínek použití. Stumari může tuto dohodu čas od času změnit a podle svého výhradního uvážení. Poskytneme uživatelům oznámení o podstatných změnách této smlouvy (i) zasláním oznámení na primární e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu, které nabude účinnosti okamžitě po odeslání tohoto e-mailu, nebo (ii) prostřednictvím našich webových stránek nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změny zveřejněním oznámení na naší domovské stránce. Nepodstatné změny této dohody vstoupí v platnost okamžitě. Doporučujeme návštěvníkům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny této smlouvy. Vaše další používání Služby po datu účinnosti revidované verze této Smlouvy znamená, že souhlasíte s jejími podmínkami.

 

 1. Smíšený. Tato dohoda je řízena kalifornským právem. Vy a vy sami jste zodpovědní za jakékoli závazky, s nimiž na základě této smlouvy souhlasíte. Pokud se účastníme fúze nebo jsme koupili, můžeme převést tuto dohodu, pokud jsou vaše práva chráněna. S těmito podmínkami můžete souhlasit pouze tehdy, pokud jste ve svém státě schopni vytvořit závaznou smlouvu. Tyto podmínky, včetně našich zásad ochrany osobních údajů, jsou úplnou dohodou mezi námi a žádné další podmínky se na ně nevztahují.

 

 1. Rozhodné právo. S výjimkou rozsahu, v jakém příslušné právo stanoví jinak, se tato Smlouva mezi vámi a Stumari a jakýkoli přístup nebo používání Webových stránek nebo Služeb řídí federálními zákony Spojených států amerických a zákony státu Kalifornie, bez ohledu na to, ustanovení o kolizi právních předpisů. Vy a Stumari souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci a místu soudů ve městě a hrabství San Francisco v Kalifornii, s výjimkou případů uvedených níže v této dohodě.

 

 1. Oddělitelnost. Pokud bude jakákoli část této smlouvy prohlášena za neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část dohody vykládána tak, aby odrážela původní úmysl stran. Zbývající části zůstanou v plné síle a účinku. Jakékoli opomenutí Stumari vymáhat jakékoli ustanovení této dohody nebude považováno za zřeknutí se našeho práva vymáhat takové ustanovení. Naše práva vyplývající z této dohody přetrvávají i po ukončení této smlouvy.

 

 1. Omezení doby trvání akce. Souhlasíte s tím, že jakákoli příčina žaloby související s vaším Stumari nebo vyplývající z vašeho vztahu se společností Stumari musí začít do jednoho roku po vzniku příčiny. Jinak je taková příčina jednání trvale zakázána.

 

 1. Arbitráž. Pokud by mezi vámi a Stumari vznikl spor, rádi bychom vám poskytli neutrální a nákladově efektivní prostředky pro rychlé vyřešení sporu. Pro jakýkoli nárok (s výjimkou nároků na soudní nebo spravedlivý nárok nebo nároky týkající se práv duševního vlastnictví) podle této dohody se tedy kterákoli strana může rozhodnout vyřešit jakýkoli spor vzniklý na základě této dohody prostřednictvím závazného rozhodčího řízení bez vzhledu. Strana, která si zvolí rozhodčí řízení, musí zahájit řízení prostřednictvím zavedeného poskytovatele alternativního řešení sporů („ADR“), na kterém se strany vzájemně dohodnou. Poskytovatel alternativního řešení sporů a strany musí dodržovat tato pravidla: a) rozhodčí řízení bude vedeno podle volby strany, která žádá o nápravu, telefonicky, online nebo na základě písemných podání; b) rozhodčí řízení nezahrnuje osobní účast stran nebo svědků, pokud se strany nedohodnou jinak; a (c) každý rozsudek o nálezu vydaný rozhodcem může být zapsán u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce.

 

 1. Nepřiřazitelnost. Stumari může postoupit nebo delegovat tyto Podmínky použití a / nebo Zásady ochrany osobních údajů Stumari, zcela nebo částečně, na jakoukoli osobu nebo subjekt kdykoli s vaším souhlasem nebo bez něj. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stumari nesmíte postoupit ani delegovat žádná práva nebo povinnosti podle Podmínek použití nebo Zásad ochrany osobních údajů a jakékoli neoprávněné přiřazení a delegování vámi je neplatné.

 

 1. Nadpisy oddílů a shrnutí nezávazné. V celé této dohodě každá část obsahuje názvy a stručné shrnutí následujících smluvních podmínek. Názvy těchto oddílů a stručné shrnutí nejsou právně závazné.

 

 1. Kompletní dohoda. Tyto Podmínky použití společně se Zásadami ochrany osobních údajů na adrese https://www.Stumari.com/privacypolicy představují úplné a výhradní prohlášení o dohodě mezi vámi a společností Stumari. Tato Smlouva nahrazuje jakýkoli návrh nebo předchozí dohodu ústní nebo písemnou a jakoukoli jinou komunikaci mezi vámi a společností Stumari týkající se předmětu této Dohody. Tuto dohodu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněným výkonným ředitelem Stumari nebo zveřejněním revidované verze Stumari.

 

 1. Oprávnění ke smlouvě. Prohlašujete a zaručujete, že pokud jste jednotlivec, máte zákonný věk pro uzavření závazné smlouvy; nebo že pokud se registrujete jménem subjektu, jste oprávněni uzavřít a zavázat se k těmto Podmínkám používání a zaregistrovat se ke Službě.

 

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití, porozuměli Podmínkám použití a budete těmito podmínkami vázáni.

 

Novinky v odvětví konopí

Novinky v odvětví konopí

Přihlaste se k odběru a získejte nejnovější informace o konopném průmyslu. Zahrnuje exkluzivní obsah sdílený pouze s předplatiteli.

Úspěšně jste přihlášeni k odběru!

sdílet Tato